Forretningsfører i Hornslet Vandværk, Erling Petersen, arbejder for tiden med at lave en beredskabsplan.

Forretningsfører i Hornslet Vandværk, Erling Petersen, arbejder for tiden med at lave en beredskabsplan.

Hornslet vandværk arbejder på en beredskabsplan

I Hornslet vandværk arbejder man for tiden på en beredskabsplan med udgangspunkt i en plan som er lavet af vandværket i Ryomgård.

Af
Af Mogens Greve

I Hornslet vandværk arbejder man for tiden på at lave en beredskabsplan for vandværket.
Inden for de seneste år har man også lavet en ny boring et stykke væk fra de eksisterende, således at en enkelt forurening ikke kan standse vandforsyningen i Hornslet.

Trænger til revision

Vandværkets forretningsfører, Erling Petersen, fortæller, at man eksempelvis i dag har en plan over, hvem der skal kontaktes i tilfælde af uheld.
Men kan også godt se, at planen trænger til en revision, da et af telefonnumrene på den er til det nu nedlagte Århus Amt.

Tager det ikke alvorligt

Alle vandværker i den tidligere Rosenholm Kommune var i sin tid til møde med kommunen.
"Det blev lovet fra Rosenholm Kommunes side, at man ville lave et udkast til en generel beredskabsplan for alle vandværker".
"Siden har vi intet hørt fra kommunen, og når den ikke tager det alvorligt, kan der jo sagtens være andre som heller ikke gør det".

Overrasket

Erling Petersen kunne godt tænke sig, at kommunen havde lavet en fælles beredskabsplan som blot skulle tilrettes af de enkelte vandværker.
Han er overrasket over at høre Lokalavisens oplysninger om, at der ikke er lovkrav om en beredskabsplan.
"Jeg troede, at vi skulle have en, men vi arbejder selvfølgelig videre med den, som vi er i gang med at lave".

Fælles beredskabsplan

Det vil ikke være hensigtsmæssigt om de cirka 150 vandværker på Djursland hver især skulle bruge tid på lave deres egen beredskabsplan. Djurs Vand tilbyder at samarbejde med vandværker om at lave en generel beredskabsplan, som de øvrige vandværker kan tage udgangspunkt i. Som eksempel på stordriftsfordelen nævnes muligheden for fælles indkøb af renvandtanke til placering rundt om på Djursland. Det er også vigtigt med en løbende ajourføring af beredskabsplaner, da eksempelvis adresselister skal ajourføres, og nye følsomme forbrugere kommer til.

Publiceret 06 February 2009 16:45