Beredskabsplaner for drikkevand sejler

Der findes i dag ingen lovgivning om vandværkers udarbejdelse af beredskabsplaner, og hvis uheldet er ude, sejler tilfældigheder og beredskabsplaner rundt mellem hinanden.

Af
Af Mogens Greve

Selv i vandværksbestyrelser hersker der stor forvirring om beredskabsplaner.
Nogen vandværker har udarbejdet en beredskabsplan, nogen har ikke, nogen tror, at der er lovkrav om det, og nogen ved ikke, om der er lovkrav eller ej.

Overladt til frivillige

Mens der på stort set alle andre livsvigtige områder er både love, regler, beredskabsplaner m.m., så er beredskabsplaner for vores allervigtigste ressource, vandet, overladt til frivillige mennesker og tilfældigheder.
Størstedelen af bestyrelserne i landets cirka 2.700 vandværker er frivillige, og det er helt op til dem, om de laver en beredskabsplan for drikkevandet eller ej.

Tilfældigt opsyn

Tilsyneladende er det lige så tilfældigt, om der bliver holdt opsyn med det eller ej.
Vandrådet i Syddjurs Kommune fortæller, at beredskabsplanen for de enkelte vandværker skal laves af de enkelte vandværker, og vandrådet har ikke undersøgt, hvor mange af kommunens vandværker der har udarbejdet og fået godkendt en beredskabsplan.

Kommunen har tilsynspligt

"Tilsynspligten med de almene vandværker ligger hos Syddjurs Kommune med hensyn til beredskabsplan, drift, regnskaber, budgetter og takster", siger formanden for vandrådet i Syddjurs Kommune, Hans Rixen.

Syddjurs Kommune afviser

Men det afvises af Syddjurs Kommune
"Der står ingen steder i gældende lovgivning, at vandværkerne skal have en beredskabsplan - og heller ikke noget om hvorledes kommunen skal forholde sig til en eventuel plan", siger teamleder for vandforsyningen i Syddjurs Kommune, Jens Østerby Hansen.

Syddjurs har ikke fulgt op

"Da det ikke indgår i alle de gamle kommuners vandforsyningsplaner, at der skal laves beredskabsplaner, er der ikke fra Syddjurs Kommunes side fulgt op på, om vandværkerne har udarbejdet beredskabsplaner".

Forbrugerne skal kontrollere

Direktør i Djurs Vand, Tonny Sædam Frandsen, undrer sig også over den manglende lovgivning på området.
"Det må nu være op til forbrugerne at deltage på vandværkernes generalforsamlinger for at kontrollere, om bestyrelsen har lavet en beredskabsplan", siger han.

null

Publiceret 06 February 2009 09:45