De unge arbejdede sammen i grupper efter alder, men på tværs af kommunen.

De unge arbejdede sammen i grupper efter alder, men på tværs af kommunen.

Unge vil have bedre transport, mødesteder og rene lokummer

Der var mange bud på et godt ungdomsliv fra 75 unge fra hele Syddjurs Kommune. Torsdag aften gav de deres input til en fremtidig ungdomspolitik ved fremtidsværksted på Rønde skole.

Af
Af Martin Schultz

”Gode og billige tog og busforbindelser rundt i kommunen og til de større byer Århus, Randers og Grenaa. IT-teknologi, undervisningsmateriale, varieret undervisning og toiletterne skal være i orden på skolerne. Og så vil de unge gerne have ”mødesteder” med fleksible åbningstider. For eksempel Unge Huse, hvor de unge kan komme og gå både på hverdage og i weekenderne.” Det var nogle af de gennemgående ting, som betyder noget i unge menneskers hverdag i Syddjurs Kommune. Ønskerne blev skrevet op og sat på stor-plancher, da 75 unge mellem 13 og 18 år i grupper torsdag aften fra kl. 17 til 21 i Pyramiden på Rønde Skole arbejdede ihærdigt og koncentreret på at formulere deres bud på et godt ungdomsliv.

Fremtidsværksted med realistiske visioner

Det var Syddjurs Kommune, som havde inviteret de unge mennesker til at byde ind med ønsker og behov for fremtiden, inden politikerne skal til at arbejde sig frem til en ungdomspolitik. Formen var et fremtidsværksted under ledelse af ungdomsskoleleder Frank Thomsen. I denne proces fokuseres der både på negativt og positivt inden man henover en visionsfase når til en realistisk fase med bud på, hvordan man får et godt ungeliv i Syddjurs Kommune.

De unge skal høres og involveres

Borgmester Vilfred Friborg Hansen kom efter en travl dag med både byrådsmøde og budgetseminar forbi fremtidsværkstedet for at høre om de unges bud på et godt ungeliv. Som afslutning på arrangementet blev der etableret en Ungefølgegruppe, som stiller sig til rådighed som ”sparringspartnere” i forhold til det videre arbejde med at lave en ungdomspolitik. ”Det er mit håb, at de unge får noget ud af deres anstrengelser. Der bør i det videre arbejde frem mod en ungdomspolitik arbejdes med så stor synlighed i processen, at de unge kan følge med i hvad der sker. Det er vigtigt med både tilbagemeldinger og dialog for at de unge fortsat vil være med. De skal involveres og ad den vej føle, at de har et ejerskab til processen,” mener ungdomsskoleleder Frank Thomsen.

Publiceret 01 February 2009 11:31