Det handler om bronzealderens storhøje

Djurslands Museumsforening og Lokalhistorisk Forening er vanen tro gået sammen om et arrangement med et aktuelt tema.
Tirsdag 3. februar holder adjunkt Mads Kähler Holst foredrag på Grenaa Bibliotek om "Bronzealderens Storhøje".
I 2002 - 4 ledede Mads Kähler Holst arbejdet med udgravningen af bronzealderhøjen Skelhøj ved Kongeåen. Arbejdet udførtes sammen med mange andre videnskabsmænd og har skabt en helt ny forståelse af gravhøjene, både som kulturelt fænomen og som et vigtigt miljøarkiv over fortidens landskab og klima. Igennem ny digital dokumentationsteknik er der for første gang opnået et detaljeret indblik i en gravhøjs konstruktionsforløb. Der er afsløret en kompleks arkitektur og resultaterne har afgørende betydning for tolkningen af bronze-aldersamfundets organisation og forestillingsverden.
Mads Kähler Holst tildeltes i 2000 Aarhus Universitets guldmedalje og i 2006 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs sølvmedalje for sine forskningsarbejder.
Arrangementet begynder klokken 19.


Publiceret 31 January 2009 23:18