Debat:

Hvilken skole har vi råd til?

Af
Af Lars Østergaard

Venstre

Næstformand i Børne- og ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune

På baggrund af mange analyser og dialogmøder trådte den nuværende skolestruktur i kraft den 1. august 2008 med fødeskoler for elever til og med 6. klasse og overbygningsskoler til og med 9. klasse. Der var blandt forældre, skoler og kommunalbestyrelse bred enighed om, at det var en god struktur, der sikrede de mindre børn nærhed tæt på hjemmet, og de større børn den nødvendige faglige kvalitet i undervisningen.

Regnskabs realiteter for Norddjurs i 2008 var gennem året præget af store besparelser på alle områder, herunder også børne- og unge området. Og det fortsætter. Børne- og ungeområdet står nu overfor at et sparekrav på 7,5 millioner kroner i 2011. Fra 2012 og frem skal der spares 18 millioner kroner om året. En besparelse der ligger ud over den besparelse, der allerede er gennemført i 2008, samt den besparelse som naturligt kommer med et faldende børnetal.
Altså ganske barske krav.
Kommunalbestyrelsen har konkluderet, at det er nødvendigt for at få budgettet til at hænge sammen.
Alternativt vil den kommunale kasse være tømt i 2012, hvilket vil bringe Norddjurs under administration. Derfor er der forslag fremme om skolelukninger. Konsekvensen kan blive, at der er længere mellem skolerne i Nordjurs, og det vil specielt gå ud over det nuværende nærhedsprincip til og med 6. klasse.

En beslutning om eventuelle skolelukninger skal tages på et seriøst grundlag. Derfor er jeg enig med den indstilling, som formand Erik Hoberg har fremsat på det sidste BU møde. Her får vi konkret regnet på de økonomiske fordele og ulemper ved skolelukninger. Det har vi ikke tidligere haft behov for at regne på, fordi det ikke var det, vi ønskede, og for et år siden så det ud til, at vi havde råd til den nuværende skolestruktur.

Personligt tror jeg, at det vil blive ganske vanskeligt at nå besparelser på 18 millioner kroner ved at lukke fødeskolerne Voldby, Glesborg, Langhøj og Toubro. Jeg vil håbe på, at vi kan beholde den nuværende struktur, og der bliver penge til at højne kvaliteten på alle skolerne, men realistisk set tror jeg, at den økonomiske virkelighed tvinger kommunalbestyrelsen til hårde beslutninger, hvis vi skal have råd til en faglig skolekvalitet på et niveau, vi kan være bekendt at tilbyde vores børn.
Generelt er det vanskeligt at finde alternative besparelsesmuligheder, men jeg håber på, at vi kan blive bedre til at minimere de kostbare anbringelser i Norddjurs, hvor vi i dag har mere end 150 anbringelser årligt til en styk pris på mellem ½ og 2½ million kroner.

Publiceret 23 January 2009 09:27