Borgerne kan indsende høringssvar til Midttrafik fra 31. januar til 8.februa r om de kommende bus-køreplaner.

Borgerne kan indsende høringssvar til Midttrafik fra 31. januar til 8.februa r om de kommende bus-køreplaner.

Høring om nye køreplaner

Fra 31. januar til 8. februar er der mulighed for at indsende høringssvar til Midttrafik om de kommende nye køreplaner for busserne i Region Midtjylland.

Af
Af Anette Bonde

Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner for ruter og bybuslinjer, som kører i Region Midtjylland. Borgerne kan derfor komme med kommentarer på Midttrafiks hjemmeside www.midttrafik.dk i perioden 31. januar til 8. februar 2009. De nye køreplaner træder i kraft 28. juni 2009.

Bortfald af ture

Udkast til nye køreplaner omfatter alle regionale og lokale busruter samt bybuslinjer, hvor der sker væsentlige ændringer. Det drejer sig bl.a. om ringe benyttede ture, som falder bort, og diverse justeringer.
Ændringerne i de nye køreplaner sker primært på baggrund af ønsker fra kommunerne og Region Midtjylland, bemærkninger fra kunder, chauffører og vognmænd samt erfaringerne med de nuværende køreplaner, oplyser faglig koordinator i Midttrafik Frits Hedegaard.

Kommentér via web

På www.midttrafik.dk kan man fra 31. januar læse mere om høringen og indsende sine bemærkninger. Forslag til nye køreplaner er ledsaget af resuméer, som i hovedtræk forklarer ændringer for de pågældende ruter.
Midttrafik skal have eventuelle kommentarer senest 8. februar 2009.

På de regionale ruter har Region Midtjylland udskudt påtænkte besparelser fra 2009 til 2010. I mellemtiden drøfter Region Midtjylland, Midttrafik og de 19 kommuner i regionen fremtiden for den kollektive trafik. Blandt andet hvilke ruter der skal være kommunale og hvilke der skal være regionale.

Publiceret 22 January 2009 12:23