Der er brug for en god bestyrelse til at overtage driften af Grenaas byantenne, siger en borger.

Der er brug for en god bestyrelse til at overtage driften af Grenaas byantenne, siger en borger.

Den forsømte byantenne spøger

For dyr og for dårlig vedligeholdt. Sådan siger en borger om Grenaa's byantenne, som kommunen påtænker at lade overgå til en brugerstyret antenneforening.

Af
Af Anette Bonde

Grenaaområdet står i denne tid overfor en ændring af byantennens ejerforhold. Norddjurs Kommune overvejer nemlig at lade antennen overgå fra en kommunalt ejet forretning til en brugerstyret antenneforening, der herefter skal stå for vedligeholdelse, udbygning og programvalg.
El-ingeniør Preben Mortensen er på sin vis glad for udsigterne, men han gør opmærksom på, at der med overgangen følger en opgave med at få trimmet antenneordningen, både økonomisk og teknisk.

For dyr aftale

Med hensyn til det økonomiske henviser Preben Mortensen til en tidligere ansat i kommunens tekniske forvaltning Denne har oplyst til ham, at Grenaa Kommune har betalt unødigt meget for programmerne. Kommunen har nemlig selv indkøbt programmer til Grenaa Byantenne med kun 8000 abonnenter, i stedet for at opnå betydelige rabatter ved at købe fælles ind med andre, som antennebestyrelser andre steder har gjort. Preben Mortensen har regnet ud, at Grenaa Kommune kunne have sparet cirka én million om året ved at have indgået samarbejde med andre antenneforeninger i landet.
Det betyder, at der igennem årene er oparbejdet et underskud, som overføres til den påtænkte selvejende antenneforening, man ønsker at oprette.

For dårligt kabelnet

Med hensyn til det eksisterende kabelnet, så fortæller Preben Mortensen, at det teknisk set er for dårligt. For eksempel er der meget få steder i Grenaa, hvor man kan modtage tv-signaler i høj digital kvalitet.
"Det nuværende og ikke særlig godt opdaterede kabelsystem kan ikke håndtere mere end 460 MHz, hvor et fuldt moderne digitalt antennenet skal kunne håndtere 860 MHz. Det betyder, at dem der investerer i store fladskærme, ikke har mulighed for at udnytte deres TV-skærme billedmæssigt optimalt."
Preben Mortensen oplyser, at der allerede nu er et nyt firma på banen, der med landbaserede stationer kan tilbyde digitalt TV via en lille boks med en 20 cm høj antenne. Hvis der skal oprettes en brugerstyret antenneforening, så er det derfor ved at være i elvte time, siger han.
"Det private firma kan blive en hård konkurrent til byantennen, fordi de kan levere alle programmer digitalt."
Han mener dog, at en antenneforening, på sigt vil kunne opnå bedre kvalitet, end det private firma vil kunne tilbyde.
Preben Mortensen vurderer, at hver husstand kommer til at betale omkring 2.000 kroner for at få dækket underskuddet i byantennen og for opgraderingen af kabelsystemet.

Publiceret 22 January 2009 11:05