Debat:

Vi vil ikke have 'racerbørn'

Af
Af Svend Janerka

medlem af Toubroskolens forældrebestyrelse.

Norddjurs Kommunes udviklingsafdeling er i gang med at udarbejde forslag til kommuneplan for første gang. I samme arbejdsgang skal der udformes en landdistriktspolitik for kommunen.
Udviklingsafdelingen med udviklingschefen og fem udviklingskonsulenter turnerer nu rundt i kommunen og holder dialogmøder med forskellige repræsentanter fra borgerforeninger, institutioner, skolebestyrelser og private erhverv, samtidig med at et stort analysefirma bearbejder spørgeskemaer udsendt til disse repræsentanter, begge dele for at høre borgernes mening om udvikling og ønsker for lokalsamfundet.

Det er positivt og visionært, at kommunen satser økonomisk stort og søger dialog med borgerne for at kunne tilrettelægge planer og politikker i overensstemmelse med borgernes ønsker om, hvorledes vores lokalsamfund skal udvikles og formes.

Som inviteret til at deltage i dette forum glæder det mig at kunne fremhæve Toubroskolen som en af de vigtigste dele af lokalsamfundet Trustrup-Lyngby med tilhørende yderområder i kommunens sydvestlige del.
Der er mange andre vigtige parametre som bl. a. infrastruktur, offentlig transport, kultur, erhvervsområder og bosætning, som kan diskuteres, men lige nu er det skolen og børnenes tarv, der bør være det primære. Netop nu mere end nogensinde, da vi endnu ikke har set resultaterne af store nedskæringer på uddannelsesområdet, varsles der igen besparelser, der kunne udmøntes i at reducere antallet af de små skoler i kommunen, herunder eksempelvis Toubroskolen.

Skolen og dennes placering har en afgørende social værdi for børnene i et lokalsamfund. Skolerne har lige været igennem en omstrukturering, hvor flere skoler, herunder Toubroskolen, er blevet reduceret til fødeskoler for større enheder. Skolebestyrelsen Toubro anerkender, at de ældre børn i overbygningen 7-8-9-(10) klasse skal have større udfordringer i større sociale sammenhænge, samtidig med at det økonomisk og lærerkapacitetsmæssigt kan være bedre med større enheder.
Hvor disse overbygninger placeres, kan- og bør der rimeligvis være udbredt diskussion om.

Men vores mindre børn vil vi have lov at beholde ude i vores lokalsamfund. Der er jo en mening med at vi har bosat os i landområdet. Vi ønsker, at børnene skal have en rolig dagligdag med kort transport til skolen og tæt på de fritidsinteresser, der ligger lige for.
Vi ønsker ikke "racerbørn", der "races" til Grenaa om morgenen, skal "races" hjem for at nå til idrætstimer, til anden fritids-beskæftigelse eller bare hjem; ellers efter skoledagen i Grenaa en placering i en SFO beliggende langt fra det hjemlige.
Vi ønsker vores børn får netop den identitet , tilhørsforhold og nærhedsoplevelse i dagligdagen som skolen i lokalområdet giver; børnene skal ikke "forsvinde" i en grå masse i en storbyskole, men opleve den kvalitet som en landskole kan give.

På Toubroskolen og hallen er der sammenhæng mellem skole, SFO og idræts/fritidsmulighederne. Børnene kan gå lige fra det ene til det andet og tredje. Faciliteterne er her til endnu større og bredere udnyttelses- muligheder; det er bare at udvikle det.
Det er indlysende, hvilke muligheder der åbnes for ved at bevare Toubroskolen og hvilke konsekvenser det kan få hvis Toubroskolen nedlægges. Området har alle muligheder for øget bosætning fra dyrere områder; uden en attraktiv skole kan dette gå tabt. Tømmes egnen for yngre bosætninger, kan andre uddannelsessteder hurtigt komme i spil; erhvervsmæssigt kan det kun være en fordel at ansatte kan tilbydes en skole til deres børn.

Det er altså nu, at kommunalpolitikerne skal lytte til hvilke ønsker og krav, der kommer fra borgerne ved dialogmøderne og stoppe nedskæringerne på uddannelserne; det er vores børns tarv, det drejer sig om.
Kommunalpolitikerne er vores bindeled til myndighederne, det er dem, der bør sætte dagsordenen, tage forhandlingerne med regeringen om økonomien og sørge for at vores lokalsamfund ikke undermineres og hele kommunen skævvrides og centreres om få større byer.

Publiceret 13 January 2009 07:57