Ådalen og andre lokale klubber på Djursland skal fra efteråret 2009 afgøres deres fodboldmæssige mellemværender ved halvårsturneringer

Ådalen og andre lokale klubber på Djursland skal fra efteråret 2009 afgøres deres fodboldmæssige mellemværender ved halvårsturneringer

Halvårsturneringer er nu en realitet

Et flertal på lørdagens JBUs delegeretmøde i Herning sagde ja til et forslag om, at herreseniorfodbolden på serieplan spiller om op- og nedrykning hvert halve år.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det ubestemmelige ord "tidsånden" har selvfølgelig også holdt sit indtog i fodboldens mangfoldige verden. Hvis noget af det, der karakteriserer "tidsånden", er tendenser som: hurtige beslutninger, masser af sceneskift, dynamik, en stor angst for at dvæle ved tingene og ditto kede sig, så er dagens beslutning på JBUs delegeretmøde om at indføre halvårsturneringer fra Jyllandsserien og helt ned til serie 5 helt i pagt med "tidsånden".
Argumenter for og imod halvårsturneringer blev vendt og drejet af de over 400 forsamlede klubledere.
JBU-formand Benny Hansen motiverede forslaget fra JBU's bestyrelse:
"Vi har behov for at tilpasse vores turneringsform, så der bliver mere dynamik og spænding i næsten alle kampe."
Efter en lang debat skred dirigenten til afstemning, og den gav følgende resultat: - 200 stemte for, 66 imod og 3 stemmer var blanke.
Konklusion: Fra efteråret 2009 spiller alle herresenior-rækker halvårs-turneringer.
Godt forår. På delegeretmøde valgte forsamlingen 49-årige Bent Clausen som ny formand. Han afløser Benny Hansen som takkede af efter 19 år som formand for JBU.Publiceret 10 January 2009 15:52