Ny ændring af vandforsyningsloven

Folketinget har netop vedtaget en ændring af vandforsyningsloven - Syddjurs Kommune kan endnu ikke sige noget om de lokale konsekvanser af lovændringen.

Af
Af Mogens Greve

Folketinget har netop vedtaget en ændring af vandforsyningsloven som blandt andet betyder, at det ikke mere er Syddjurs Kommune men told og skat som skal opkræve afgiften ved vandværkerne.

Senest 1. juli

For 2009 skal told og skat senest 1. juli opkræve 30,5 øre pr. m3 vand, hvoraf de 21,9 øre er til staten og 8,6 øre til kommunen.
Beløbet til staten dækker grundvandskortlægningen som er statens ansvar, mens beløbet til kommunen dækker udgifter til indsatsplan.

Kritik af udgiftsfordeling

"Der er fra forskellig side rejst kritik af udgiftsfordelingen, da der i en landkommune som eksempelvis Syddjurs med stort areal i forhold til indbyggertal og vandforbrug kommer langt færre penge ind end i bykommunerne", siger teamleder for vandforsyningen i Syddjurs Kommune, Jens Østerby.
"Kritikken går på, at beløbet ikke er tilstrækkeligt stort til at dække udgifterne i landområderne, hvor langt den største del af grundvandsressourcerne findes".

Konsekvenserne

Da loven er så ny, kan Jens Østerby endnu ikke sige noget om, hvorvidt beløbet til Syddjurs Kommune dækker de faktiske omkostninger.
"Forhåbentlig kan afgiften bruges til lønkroner, og de 8,9 øre pr. m3 til kommunen ville cirka kunne dække ansættelsen af en person til at lave indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse, og så vil vi være godt hjulpet".

Publiceret 09 January 2009 12:47