Marienhoffskolen er parat til at modtage 50 nye SFO børn 1. april 2009. Onsdag aften er der informationsmøde om tidlig SFO på skolen.

Marienhoffskolen er parat til at modtage 50 nye SFO børn 1. april 2009. Onsdag aften er der informationsmøde om tidlig SFO på skolen.

Marienhoffskolen parat til tidlig SFO

Marienhoffskolen får 50 ny SFO børn 1. april 2009 som en konsekvens af Syddjurs Byråds beslutning om at de kommende skoleelever skal snuse til skolemiljøet før de begynder i skole.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Marienhoffskolen i Ryomgård ruster sig i øjeblikket til at være klar, når der 1. april kommer 50 nye SFO børn til skolen. Syddjurs Byråd har indført tidlig SFO, som betyder, at børnehavebørn starter i skolefritidsordningen fire måneder tidligere end, hvad der hidtil har været normen i Syddjurs Kommune.
I den tidligere Rosenholm Kommune indførte man ordningen for fem år siden - dog med start 1. maj.
Der er lavet en aktivitetsplan for de vordende skoleelever, som får en ugedag i naturen i spejderhytten i Pindstrup.
Tidlig SFO-børnene på Marienhoffskolen kommer fra Poppelvejens Børnehave og Ringvejens Børnehave i Ryomgård og MargretheBørnehaven i Pindstrup.
Der bliver reelt tale om at lave en anden slags børnehave, hvor de børn som starter i skole 1. august 2009 har en hverdag sammen og finder nye kammerater, bliver parate til at gå i skole, bliver parate til at indlære og forstå de sociale regler, der gælder på skolen.
Besparelse

Tidlig SFO er først og fremmest indført, fordi det er et billigere tilbud pr. barn sammenlignet med en børnehaveplads.
Der var politisk enighed om i Syddjurs Byråd ved indgåelsen af budgetforliget for 2009, at tildelingen pr. barn skulle være 90 procent af det beløb, cirka 44.300 kroner, som børnehaverne får tildelt pr. barn. Et typisk politisk kompromis, idet der var opstillet to muligheder: 100 procent eller 75 procent.

Informationsmøde 7. januar

Onsdag 7. januar afholdes der informationsmøde for de forældre, der har børn som skal begynde i tidlig SFO 1. april. Mødet foregår på Marienhoffskolen.
På hjemmesiden www.marienhoffskolen.dk er der oprettet en særlig side om tidlig SFO, hvor interesserede kan hente svar og skemaer som er hyperaktuelle i forhold til temaet.

Publiceret 06 January 2009 14:19