Væsentlig reduktion af rammebeløb til LAG

Den statslige ramme for fiskeriprogrammet er væsentlig reduceret, og der bliver ikke tilført nye midler i 2009.

Af
Af Mogens Greve

For LAG Djursland betyder reduktionen i den statslige ramme for fiskeriprogrammet, at der ikke tilføres nye midler til fiskeriprojekter i 2009
Der vil dog være mulighed for at få stillet yderligere EU midler til rådighed, hvis man selv kan fremskaffe anden offentlig medfinansiering fra f.eks. kommuner eller regioner.
Der sker ikke nogen reduktion af midlerne til landdistriktsområder.

Overføres

De allerede udmeldte rammer for 2007-2008 overføres.
Kun en begrænset del af disse midler er på landsplan blevet anvendt indtil nu.
Uforbrugte tilsagnsmidler til drift og projekter for den enkelte LAG kan anvendes i 2009, og uforbrugte midler fra projektrammen 2007-2008 kan konverteres til drift i 2009 - op til det tilsvarende beløb for 2008.

EU-midler

Fødevareministeriet kan stille EU-midler til rådighed for LAG'erne, som kan udnyttes i det omfang, der kan skaffes anden offentlig medfinansiering f.eks. fra kommuner eller regioner.
LAG Djursland er blevet bedt om en tilbagemelding om eventuel interesse for at benytte denne mulighed.

Informationsmøde

Mandag 12. januar kl. 17-19 i Glassalen på Kolind skole holder LAG-Djursland informationsmøde for alle, der vil høre noget mere om muligheden for at søge LAG-midler. Mødet vil desuden lægge op til, at man netværker med andre ansøgere for eventuelt at kunne gå sammen om en ansøgning.

Publiceret 05 January 2009 09:29