Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Sønderhald Kommune, Orla Lund, tror ikke, at der reelt er behov for lejeboliger i Kare. Det vil, ifølge Orla Lund, blot betyde endnu mere konkurrence om lejernes gunst i forhold til lignende projekter i Ørsted og Holbæk.

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Sønderhald Kommune, Orla Lund, tror ikke, at der reelt er behov for lejeboliger i Kare. Det vil, ifølge Orla Lund, blot betyde endnu mere konkurrence om lejernes gunst i forhold til lignende projekter i Ørsted og Holbæk.

Skal Kare nu konkurrere med Ørsted og Holbæk?

Af
Af Orla Lund Elmestien 2

Øster Alling:

"I den seneste kommuneplan for den tidligere Rougsø kommune fremgår det, at det lille landsbysamfund Kare, hovedsageligt består af 8 sammenhængende gårde. En del af dem er i en dårlig vedligeholdelsesstand. Det tør svagt antydes ved selvsyn. Det grænser til ekstrem overoptimisme, at Rougsø Kommune mener der skal laves en bevarende landsbyplan for Kare og muligheden for at indrette boliger i driftsbygninger, som det er set andre steder, skal undersøges.
Jeg kan godt forstå, at nogle aktive folk i Kare har grebet den mulighed som kommuneplanen indeholder og iflg. dagspressen opnået et tilsagn fra Realdaniafonden om et tilskud på omkring fire mio. kr. til renovering af Karebygård. Randersegnens Boligforening siger, de er interesseret i at indrette boliger, hvis initiativtagerne kan skaffe lejere til boligerne og Norddjurs kommune vil stille grundkapital til rådighed.
Nu er det jo sådan, at i Rougsøs seneste kommuneplan fremgår det, at i Kare og mange andre små landsbysamfund, opererer man med, at nye boliger kun kan opføres som led i "huludfyldning" eller "afrunding" af landsbyerne. Randersegnens Boligforening har i Vestrup og Lem indrettet boliger i tidligere bondegårde. Byggeriet i Vestrup fremstår, visuelt set, nærmest som nybyggeri, så omfattende og kostbar har restaureringen af den gamle bygård været. Jeg har tidligere fået oplyst at for at få økonomi i byggeri af en sådan art, skal der bygges mindst 14-18 boligenheder. Hvis man går ind på Randersegnens Boligforenings hjemmeside, vil man se, at der pt. er ledige lejligheder i både Ørsted og Holbæk. Iøvrigt også i Vestrup og Lem. Jeg formoder, at når der reklameres med det, er det fordi der ikke er venteliste. Hvis man ser boligplanlægningsmæssigt på det, er det for mig at se svært at få øje på behovet for flere udlejningsboliger i den del af tidligere Rougsø Kommune, hvor Kare er beliggende. Med muligt byggeri af yderligere 14-18 boligenheder i Kare, vil der sansynligvis blive overskud af lejeboliger i den del af nuværende Norddjurs kommune. Nu er det jo Norddjurs Kommunes planmyndigheder og politikere, der skal foretage en vurdering af hvor behovet for nye lejligheder er størst. Der må man jo som udgangspunkt ty til de eksisterende ventelister - og der er de jo sikkert ikke længst i Kare.
Vestrup og Lem ligger tæt på Randers, hvorfra det må formodes, at lejergrundlaget kommer. Det vil være tvivlsomt om bosætning i Kare vil være tiltrækkende for folk fra Randers. I så fald kan det kun blive i en konkurrence mellem Ørsted og Holbæk, at der kan skaffes lejere. At borgmester Torben Jensen vil vie projektet i Kare sin interesse, virker ikke betryggende i betragtning af, at han er kommunens ansvarlige førstemand. Men det kan måske skyldes frygten for at træde mulige vælgere over tæerne, hvis der ikke udtrykkes positiv interesse for sagen?"

Publiceret 02 January 2009 14:53