Kasper Bjerregaard (V). Arkivfoto

Kasper Bjerregaard (V). Arkivfoto

Debat: SF og medløbere - I er for uklare i spyttet

Af Kasper Bjerregaard, Gruppeformand Venstre i Norddjurs Kommune:

"En interessant gruppering i Norddjurs Kommune mellem Liberal Alliance, Enhedslisten, Konservative og et enkelt medlem af Dansk Folkeparti har fundet sammen i et samarbejde under ivrig ledelse af SF.

Den nye politiske gruppe slår med den helt store hammer og fremsætter på det kommende kommunalbestyrelsesmøde et krav om en uvildig undersøgelse af socialområdet. Undersøgelsen skal ledes af eksterne organisationer, fagforeninger og myndigheder.

Men hvad skal undersøges?

En ekstern undersøgelse er et voldsomt våben – både ressourcemæssigt og økonomisk - og man bør derfor forvente, at forslagsstillerne er meget specifikke, så behovet for en undersøgelse står klart, hvad der skal undersøges og hvad der skal komme ud af undersøgelsen.

Inddragelse af hele Kommunalbestyrelsen i en så vigtig sag og et signal om samarbejde kunne naturligvis være ønskelig, men her har man fra gruppens side valgt konfrontationens (selvpromoveringens) vej i stedet.

Selve forslaget fra gruppen er på alle områder så bredt og uklart, at det er svært at se, hvad gruppen forventer at få ud af at bruge et stort beløb og mange ressourcer på den ”uvildige undersøgelse”.

Det sociale område er udfordret – også i Norddjurs Kommune, men er det rimeligt at presse yderligere ved at mistænkeliggøre og underlægge området en ekstern undersøgelse?

Det mener Venstre ikke.

I Norddjurs Kommune foregår der løbende et arbejde på at forbedre og udvikle – også på det sociale område. Det politiske arbejde ligger primært i fagudvalgene, hvor meget få af forslagsstillerne har sæde.

Spørgsmålet er derfor: Skal forslaget ses som mistillid til det arbejde, der foregår i fagudvalgene?

Der laves løbende tilsynsrapporter fra eksterne myndigheder, der laves handlingsplaner på baggrund af tilsynsrapporterne, der indhentes høringssvar til rapporterne, der holdes besøg på enhederne, der er dialogmøder med både ledere, medarbejdere og borgere. Alt dokumenteres og kan læses på fagudvalgenes dagsorden. Alt er således åbent og tilgængeligt. Derudover har Norddjurs Kommune et årelangt og veldokumenteret samarbejde med Socialstyrelsens Task Force.

Er der problemer skal de naturligvis altid tages alvorligt og der skal arbejdes med dem. Men skal der gennemføres eksterne undersøgelser, kræver det, at SF og deres medløbere bliver mere specifikke før Venstre kan støtte forslaget."

Publiceret 18 February 2021 09:00