Kurt Bønnerup. Arkivfoto

Kurt Bønnerup. Arkivfoto

Debat: Dejligt med Glesborg Skole - men hvor blev visionerne for byen lige af?

Af Kurt Bønnerup, Alhøjvænget 28, 4220 Korsør:

"Glædeligt at kommunen fastholder Glesborg Skole som et optimalt børnetilbud

Små skoler rundt omkring har det svært i disse mange spareår - og de kommunale administrationer peger lettest på besparelser på skoleområderne, og politikerne ivrer oftest efter at imødekomme sådanne forslag. Derfor er det ulige glædeligt, at det politiske flertal ikke bare lukker al kommunal undervisning i det gamle Nørre Djurs område; men tværtimod har fokus på nødvendigheden af gode tilbud til de opvoksende generationer i Glesborg-området ved at udbygge skolen.

Det sker ganske vist som følge af forholdene i Ørum; men tænk på, at i 'gamle dage', da jeg gik i realen. - Dengang kom ens klassekammerater ikke kun fra Glesborg og omegn med fra både Fjellerup og Gjerrild. Det var dengang naturligt, at man samlede uddannelsen i den centrale del af egnen. Måske var det i realiteten en fejl at bygge ny skole i Ørum dengang? - Ligesom det i sin tid nok var en fejl at bygge et plejecenter i Rimsø med manglende busforbindelser. Udgifterne her til kunne sikkert være blevet brugt bedre og mere visionsrigtigt set i bagklogskabens ulideligt klare solskin.

Jeg kan kun sige, at min skoleuddannelse - på trods af måske lidt tilfældige pædagogiske principper - gav mig en optimal tilgang til og en god baggrund for mit videre teoretiske og praktiske uddannelsesforløb som både bankmand i Aarhus og København og med en afslutning som uddannelseskonsulent på Frederiksberg. Jo, jeg var/er rimelig tilfreds med min skolegang i Glesborg.

Ingen tvivl om at en sådan politisk beslutning vil give pote ved det kommende kommunalvalg. - Dog må man undre sig over den totale mangel på visioner om udvikling og udbygning af Glesborg, som alle ved er helt grundlæggende nødvendig for, at skolen fremover kan leve og udvikle sig til gavn for dette lille samfund - og for kommunen som helhed. Politikeren bør følge op på dette med flere udstykninger og nye arbejdspladser - og selv gå forrest med at etablere flere kommunale institutioner i byområdet. En opgave som mange lokale (inkl. jordbrugsejerne) helt sikkert og forventeligt vil bakke op omkring med ideer og initiativer.

Der er masser af muligheder for at styrke butiksområdet i bymidten og at bygge boliger og skabe arbejdspladser af forskellige slags både nord og syd og øst og vest for det nuværende Glesborg (inkl. Laen og Selkær). Og det må alt andet lige være den kommunale administrations opgave at vejlede og bistå initiativtagerne - og også reelt at gå forrest i ”udviklingskampen”, således at Glesborg bliver et reelt smukt fremtidsorienteret alternativ til Auning og Grenaa."

Publiceret 02 January 2021 17:00