Lars Møller. Arkivfoto

Lars Møller. Arkivfoto

Debat: Selv den mørkeste nat finder vej til daggryet

Af Lars Møller (S), formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune:

"Her ved indgangen til 2021, vil jeg sende en stor tak til alle medarbejdere og ledere på social-, sundheds og omsorgsområdet for jeres store indsats i 2020. Oveni svære år med besparelser og strukturtilpasninger, så har I også fået vores ældre og udsatte borgere trygt igennem et år, præget af en Corona pandemi. Jeg er imponeret over jeres indsats, men også vidende om, at I er slidte og trætte.

Vi er ikke i mål endnu, i forhold til Corona, men med vaccinen på vej er der, heldigvis, lys for enden af tunellen. Jeg vil derfor gerne opfordre alle vores borgere, til at følge de sundhedsfaglige opfordringer og tage ansvar for, at vi ikke igen får et smittehop. Tag ansvar for jer selv og jeres pårørende, vores ældre og udsatte borgere og de ansatte overalt på sundhedsområdet. Det gælder altså også vores kommunale ansatte i ældreplejen, på social- og sundhedsområdet.

Med de første udvalgsmøder i året sætter Voksen og Pleje udvalget retning for, at 2021 bliver et bedre år. Budgetaftalen medfører nemlig forbedringer i budgettet for 13,5 mio. kr.

Vi skal sætte gang i og skal arbejde med bl.a. følgende:

Øget normering på plejecentrene, i hjemmeplejen og på bostederne. Rengøring hver 14. dag frem for hver 3. uge, for hjemmeboende ældre. Bedre sundhedstilbud. Udvalget skal forholde sig til, hvordan vi i praksis, udmønter alle disse ekstra normeringer. Ekstra normeringer som betyder flere varme hænder i hverdagen.

En helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling, som skal gøre det det nemmere, for borgere med svære udfordringer, at komme i kontakt med systemet. Her bliver vores udgangspunkt, at der skal tages et individuelt hensyn til den enkelte borger.

En kost- og ernæringspolitik for hele kommunen. Det vil vi gøre med afsæt i budgetaftalen og i en proces, der vil inddrage dem, der rent faktisk skal spise maden.

Flere el-biler til hjemmeplejen vil være et af vores grønne bidrag.

En stor Ældreboligplan, hvor vi skal bygge flere ældreboliger, boliger til par på plejecentrene, et nyt Hjerneskadecenter samt et evt. nyt tilbud på demensområdet. Vi skal tage stilling til både indhold og geografisk placering af disse byggerier. Det er en investering på 32 mio. kroner, så det er en stor og vigtig opgave for Voksen og Plejeudvalget.

Oven på hårde år, bliver 2021 helt sikkert året, hvor vi kommer til at arbejde med budgetudvidelser i stedet for nedskæringer, og et år hvor vi får helt styr på Coronaen. Så her og nu, hvor vores medarbejdere og ledere er allermest trætte, er min nytårshilsen til jer, at det bliver bedre i 202,1 og I får lidt mere luft. Godt nytår."

Publiceret 31 December 2020 12:30