Dansk Folkeparti holder sommermøde 2016
Steen Thomsen

Dansk Folkeparti holder sommermøde 2016 Steen Thomsen

Debat: Anders Kühnau har egenhændigt lukket 4 akutklinikker - også den i Grenaa

Af Steen Thomsen (DF), Regionsrådsmedlem:

"Den socialdemokratiske regionsrådsformand Anders Kühnau har egenhændigt lukket akutklinikkerne og lægevagten i Grenaa, Ringkøbing, Skive og Silkeborg foreløbig frem til 3. januar. Så borgerne kan nu ikke få behandling lokalt, men skal i stedet køre til en anden kommune. Behandlingerne forsvinder jo ikke, så det vil betyde endnu flere behandlinger på de hospitaler, hvor aktiviteterne samles og det vil øge risikoen for smittespredning.

Jeg kan nu se, at Anders Kühnau forsikrer pressen om, at regionsrådet var forhåndsorienteret og at der ingen indvindinger var. Men der var alene tale om en generel coronaorientering efter regionsrådsmødet og da sagsfremstillingen blev tilsendt os 2 dage efter regionsrådsmødet, var det med beskeden om, at beslutningen allerede var truffet af regionsrådsformanden alene.

Hvis regionsrådet havde været inddraget, og vi havde fået sagsfremstillingen inden formanden traf sin beslutning, kunne vi have spurgt ind til, hvor mange (eller rettere få) sygeplejetimer, det giver akuthospitalerne, at lukke de lokale akutklinikker. Om sygeplejerskernes rejsetid til akuthospitalerne tæller som arbejdstid og dermed giver færre sygeplejetimer. Om behandlingerne, som nu ikke laves på de lokale akutklinikker, ikke bare rykkes til akuthospitalerne, hvor der i forvejen er et stort arbejdspres. Om regionsrådsformanden vil genåbne de lokale akutklinikker den 3. januar, hvor coronasituationen forventes at være lige så stor som nu, eller om de lokale borgere reelt skal undvære deres akutklinikker til coronasituationen er under kontrol, hvilket kan have lange udsigter.

På Christiansborg træffer Mette Frederiksen beslutninger hen over hovedet på Folketinget. Nu har partifællen Anders Kühnau truffet en formandsbeslutning om at lukke 4 akutklinikker midlertidigt. Men hvis han vil spænde regionsrådet foran hans beslutninger, vil vi gerne have sagsfremstillingen, inden beslutninger træffes. Så skal vi gerne levere indvendinger."

Publiceret 29 December 2020 13:00