Debat: Hvorfor accepterer politikerne de elendige trafikale forhold ved Fjellerup Strand?

Af Bo Borgnæs, Sønderskovbakken 38, 8581 Nimtofte, sommerhusejer:

Åbent brev til Norddjurs Kommunalbestyrelse.

"I forbindelse med de forestående budgetforhandlinger vil det være ønskeligt, hvis kommunalpolitikkerne i Norddjurs Kommune vælger at sætte midler af til forbedring af infrastrukturen i Fjellerup og ikke mindst Fjellerup Strand.

Det vil især være på sin plads en gang for alle at få gjort noget ved de elendige trafikale forhold, der kendetegner den vestlige del af Kærvejen, dvs. strækningen fra krydset Fælledvej /Telefonvejen/Kærvejen til Y-forgreningen ved Østre Klitvej.

Denne del af Kærvejen er kommunal vej (fremgår af kommunens matrikelkort), og som følge deraf er det Norddjurs Kommune, der er ansvarlig for vejens vedligeholdelse.

Der er tale om et kørespor, der oprindelig havde en bredde på ca. 3 meter, og senere blev til en grusvej på ca. samme bredde. For 10 – 15 år siden fungerede vejen udmærket, men i takt med at der blev givet tilladelse til opførelse af flere og større sommerhuse langs Kærvejen og ikke mindst da der fra Norddjurs Kommunes side blev givet tilladelse til udstykning af det store område ”Skovsøen” beliggende øst for Kærvejen, med eneste tilkørselsmulighed netop via Kærvejen, eksploderede trafikken ad Kærvejen.

Dagligt benyttes Kærvejen af et utal af køretøjer, personbiler, store lastbiler med anhængere (byggematerialer til Skovsøområdet), traktorer, arbejdsredskaber mv. Denne voldsomme trafik har bevirket, at vejen breder sig ind på de tilstødende matrikler, ligesom sommerhusejernes indkørsler benyttes som vigepladser, ellers kan køretøjerne ikke passere hinanden. Videre bevirker al denne trafik, at vejen bliver opkørt og hullet med støj og støv til følge.

På grund af vejens tilstand og trafikken, kan det derfor være en halvfarlig og beskidt affære at være cyklist eller fodgænger på denne strækning.

På varme, tørre dage hvirvler den voldsomme trafik så meget vejstøv op at et bare tåleligt udendørsliv stort set er umulig på en grund, der støder op til denne del af Kærvejen. Det er ikke et sted for mennesker med tendens til bronkitis.

Som nævnt er der tale om en kommunal vej, og Norddjurs Kommune vil naturligvis hævde, at de gør noget for at vedligeholde vejen. Denne vedligeholdelse består i at vejen et par gange om året ”høvles af” og huller efterfyldes med ral. En sådan omgang løser ikke støvproblemerne og i øvrigt bevirker en smule regnvejr og den voldsomme trafik, at vejen efter ganske kort tid er tilbage i samme dårlige stand.

Det bemærkes, at Norddjurs Kommune i årevis har været bekendt med problematikken, ja faktisk siden høringsrunden i forbindelse med udstykningen af ”Skovsøområdet”. Det blev dengang fra mange sider påpeget at der var behov for en alternativ til- og frakørsel til Skovsøen, men det valgte Kommunen at sidde overhøring.

Siden er Kommunen adskillige gange gjort bekendt med situationen, men uden at det er sket noget.

Det er derfor min opfattelse, at det vil klæde Norddjurs Kommune en gang for alle at få løst problemet enten i form af at få lavet en alternativ vej til Skovsøen, eller ved at få udbedret Kærvejen ordentligt, dvs. få gjort den støj- og støvfri, evt. ved at asfaltere og etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger."

Publiceret 13 September 2020 23:00