Lars Møller

Lars Møller

Debat: Der skal fortsat være en læge på Anholt

Lars Møller (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune:

"Region Midtjylland har informeret Norddjurs om at den faste ø-læge på Anholt stopper 1. februar 2021.

Forvaltningen i Regionen har indstillet til Udvalg for nære sundhedstilbud, at der fortsat skal være en fast ø-læge med døgnvagt på Anholt. På et møde 15. april 2020 har udvalget imidlertid besluttet, at ”sende sagen tilbage med henblik på yderligere udredning”.

De vil nu kigge på 2 modeller som enten er, en fast ø-læge med døgnvagt eller en delvis tilstedeværelse af en læge (a.la ordningerne på Tunø og Endelave).

Denne indstilling bekymrer os i Voksen og Plejeudvalget, og vi har derfor valgt at sende et bekymringsbrev til Udvalget for nære Sundhedstilbud i regionen. Også selv om vi ikke er høringsberettigede.

”Anholts placering langt ude i Kattegat gør øen og dens befolkning sårbar i kritiske situationer. Såvel når det drejer sig om voldsomt vejr som ved kritisk sygdom. Det er Norddjurs Kommunes opfattelse, at en ordning med videoløsninger, lægekonsultationer samt samarbejde med sygeplejen på øen ikke sikrer den nødvendige sundhedsfaglige dækning, og at befolkningen - og de mange gæster - på Anholt ikke vil være sikret lige og let adgang til sundhedsvæsenet med alternative løsninger.

Anholt kan derfor ikke, som det fremgår af sagsfremstillingen, ligestilles og sammenlignes med de andre øer, der henvises til.”

Siger vi blandt andet i brevet, samt:

”Fra Norddjurs Kommune fremsendes der derfor en kraftig opfordring til, at der fortsat sikres en fast lægedækning på Anholt. Alternativet er uacceptabelt for os”.

Vores ”Høringssvar” kan ses i sin fulde længde på kommunens hjemmeside under referatet fra Voksen og Plejeudvalgets møde den 5. maj.

Jeg håber at regionens Udvalg for nære sundhedstilbud tager hånd om vores bekymringer."

Publiceret 11 May 2020 08:00