Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget. Arkivfoto

Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget. Arkivfoto

Debat: Tre skarpe fra Voksen- og Plejeudvalget

Lars Møller (S), Formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs:

I Voksen- og Plejeudvalget har vi brugt og bruger megen tid på Corona-situationen. Vi får statusrapporter (og vi har ikke virus inde på plejecentre og bosteder pt.), vi diskuterer, hvordan vi bedst muligt kan bakke vores medarbejdere og ledelse op, i den fantastiske indsats de gør, og lige for tiden har vi megen fokus på hvordan vi kan åbne, lidt, for besøg af pårørende på en kontrolleret og tryg måde. Tryg for både borgere og pårørende såvel som for medarbejderne.

Men der foregår også andre ting, og jeg vil gerne her nævne 3 beslutninger fra udvalgets side som ellers ikke har fået nogen medieomtale.

  • Vi har konstateret, at det ikke er et lovkrav om brandtilsyn på bosteder mv. med 10 boliger eller færre. For at mindske risikoen for, at brande opstår og breder sig, har udvalget besluttet at der gennemføres årlige brandsyn i bygninger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet, som rummer 10 eller færre boliger.
  • Da vi, snarest, står overfor at sende hjemmeplejens leasede biler i genudbud, har udvalget besluttet at se på, om vi kan tage flere med og også kigge på socialområdet. Samlet set er der således behov for at genudbyde 40 biler og nyanskaffe 12 biler. Heraf kan 35 anskaffes som elbiler.
  • Samlet set vil Norddjurs Kommune ved at udskifte 35 diesel-/benzindrevne personbiler til eldrevne personbiler, kunne opnå en årlig besparelse på ca. 94 tons CO2.
  • Voksen- og plejeudvalget besluttede derfor, at der skal arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at erstatte diesel-/benzindrevne personbiler med eldrevne personbiler. Hvilket også er i tråd med budgetaftalens mål om miljømæssig bæredygtighed.
  • Vi har sammen med de 18 andre kommuner i Region Midtjylland og regionen indgået en samarbejdsaftale for IV-behandling i nærområdet (Intravenøs behandling).
  • I den nye aftale lægges der op til, at de borgere, der har mulighed i en rimelig afstand at transportere sig til en kommunal sygeplejeklinik, et sundhedshus eller lign.,skal gøre det. De borgere, som af helbredsmæssige eller sociale grunde ikke skønnes at kunne befordre sig til et kommunalt tilbud i nærområdet, tilbydes IV-behandling i eget hjem. Dette i stedet for at køre til et regionalt sygehus.
  • Beboere på øer, som Anholt, er ikke omfattet af denne aftale og der gælder de nuværende aftaler.
  • Alt i alt vil dette lette hverdagen for rigtig mange og bringe IV-behandlingen tættere på hjemmet.

Publiceret 27 April 2020 12:00