Kasper Juncher Bjerregaard (V)

Kasper Juncher Bjerregaard (V)

Debat: Enhedslisten og SF skød helt forbi

Kasper Juncher Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse, Gruppeformand, Næstformand i ØK:

"[…] det derfor føles godt, at vi har en vis likviditet til at stå imod den økonomiske krise, vi nationalt er i lige nu."

Sådan slutter Ulf Harbo sit indlæg den 15. april og anerkender dermed, at det var det rigtige valg, da der med budget 2019 blev bremset op og udstukket en ny og mere ansvarlig retning for Norddjurs Kommune.

Læs mere: Debat: Tallenes tale viser nu, at Enhedslisten og SF ikke skød ved siden af

Manglende vilje og evne til styring og tilpasning blev heldigvis i 2019 afløst af en ansvarlig budgetaftale indgået mellem DF, Socialdemokratiet og Venstre. Aftalen havde fokus på at genoprette økonomien og omstille kommunen til en mere ansvarligt drift. Målet var samtidig at sikre, at kommunen med en større kassebeholdning ville stå bedre rustet, hvis noget uventet skulle ske.

Det uventede skete allerede i 2020 med COVID-19.

Læs mere: Debat: Alle vinder på en stærk folkeskole

Hele verden er nu usikker og der arbejdes alle steder målrettet for at komme igennem krisen.

Også i Norddjurs er der bl.a. fremrykket investeringer og vedligeholdelsesopgaver for på denne måde at holde hånden under det lokale erhvervsliv og sikre lokale arbejdspladser. Effekterne af COVID-19 kan allerede nu ses som et forventet merforbrug af kassen på mere end 30 mio. Kr.

Læs mere: Fem partier bag budgettet for 2020

Dette merforbrug kan Norddjurs Kommune klare, fordi DF, Socialdemokratiet og Venstre med Budgetaftalen for 2019 tog en række svære men nødvendige valg. Budgetaftalen er efterfølgende blevet bakket loyalt og dygtigt op af Norddjurs kommunes medarbejdere og vi er i dag mere robuste end for blot et par år siden.

COVID-19 krisen betyder, at Norddjurs kommune er under hårdt pres og at dette pres vil øges i den kommende tid. Prognoserne for befolkningsudvikling, prognoserne for ledighed og prognoserne for vores kulturinstitutioner ser udfordrende ud. Der bliver nok at tage fat på, når vores samfund skal genåbnes og vi skal kæmpe os tilbage til normaliteten.

Men Norddjurs kommune er på alle måder bedre rustet til komme gennem krisen end med SF og Enhedslistens alternative budgetter."

Publiceret 19 April 2020 23:30