Lars Møller. Foto: Norddjurs Kommune

Lars Møller. Foto: Norddjurs Kommune

Debat: Opbakning til ekstra indsats for de sårbare

Lars Møller (S), Formand for Voksen og Plejeudvalget i Norddjurs:

"I denne Corona tid, tror jeg, at vi alle mærker afsavn.

Vi savner vores gode gamle hverdag med nærvær og fællesskab med familie, naboer, arbejdskolleger og venner. Men nogle rammes hårdere end andre og, nu, i længere tid.

Jeg tænker her bl.a. på vores ældre borgere på plejecentrene, borgere i vores forskellige botilbud, hjemmeboende med psykisk sårbarhed mv.

Vores medarbejdere, i kommunen, gør allerede en stor indsats for at afbøde konsekvenserne for denne gruppe borgere.

Der læses højt, der arrangeres mini-frokoster, der køres ture med beboere enkeltvis, der synges, der hjælpes med online kontakt til pårørende og meget mere.

Jeg er imponeret over den indsats, som medarbejderne på social-, sundhed- og omsorgsområdet gør, i en svær tid, hvor de også kan have deres egne bekymringer. Stor tak.

Tak til alle kommunalbestyrelsens partier, for i den vedtagne Corona-hjælpepakke, at sætte 1 million kr. af til en særlig indsats for bl.a. denne gruppe i 2020. Pengene kan, eksempelvis, bruges til genopretning af sociale kontakter, en udvidelse af ferieordning og sikring af hjerneskadeområdet. Står der i aftalen.

Jeg har nu indkaldt til et ekstra Voksen- og Plejeudvalgsmøde, hvor vi kan tage en første drøftelse af, hvad vi kan gøre, ekstra, med disse penge. Hvilke tiltag skal vi gøre, og hvad har størst effekt? Ekstra hænder til en til en-kontakt, ekstra digitalt udstyr eller noget helt andet?"

Publiceret 17 April 2020 10:20