Debat: Hemmed overlever på grund af naboen mod syd, men hvor længe?

Af
Kurt Bønnerup (tidligere Glesborg)

Alhøjvænget 28

4220 Korsør:

"Denne lille landsby med under 100 indbyggere, 2 km nord for Glesborg, var en særdeles driftig lokalitet i 'gamle dage'. De ældre kan nok huske skolen overfor Brugsen. Der var en travl vognmand og den hyggesnakkende frisør, 'Krølmutter' - en smedje med August ved essen, et savværk, der kunne høres - og den vigtige Glæsborg Station på den anden side af bækken - der hvor også Glæsborg Cementstøberi lå. Det var dengang Glesborg stavedes med 'æ'.

Hemmed ligger der stadig som et fint lille sted - dog med al for megen trafik gennem den smalle vej gennem byen. Hvor ofte har man ikke snakket om, at den må da snart komme, omfartsvejen fra Hovedvej A16 uden om Laen, Glesborg og Hemmed til Bønnerup Strand? Men man har åbenbart ikke fundet fondsmidler og kommunale budgetter til dette vigtige anlægsarbejde.

Men hvad er der i grunden tilbage i Hemmed? Jo, den lille tårnløse kirke og forsamlingshuset er velfungerende samlingspunkter. Indkøbene foregår nu på Bygadetorvet i Glesborg - og her har man skolen (endnu) - og idrætsfaciliteterne med Nørre Djurs Hallen, lægehus og tandlæge og enkelte andre vigtige ting, som får området til at leve og fungere. - Men hvor længe?

Rundt omkring i landet må de små samfund tage skeerne i egne hænder for at få stabiliseret udviklingen. Det vigtige er at få flere udstykninger og få etableret en funktionsdygtig bymidte med etageejendomme m.m.m. Det kan lykkes, når alle forstår, at fremtiden ligger hos dem med visioner og handlekraft. Det må give stof til mange eftertanker, at landsbydøden kan blive en kendsgerning på et tidspunkt, og den kan kun modvirkes ved nye initiativer, der medfører et stigende indbyggertal, som lever og handler lokalt.

Kun via flere borgere kan skolen bestå og idrætslivet leve videre - og forretningerne kan undgå røde tal på bundlinjerne."

Publiceret 27 November 2019 10:00