Jørn Juul Sørensen. Arkivfoto

Jørn Juul Sørensen. Arkivfoto

Debat: Jorden kalder sker der noget som helst i Norddjurs Kommune

Af
Jørn Juul Sørensen

Radikale Venstre

Formand for Djurslandskredsen:

"FN´s generalsekretær António Guterres udtaler i FN den 23. september 2019:

- Vi taber kapløbet med klimaet. Det bliver værre for hver dag, der går, fordi vi ikke gør nok.

- Jeg gider ikke høre flere skåltaler. Jeg vil høre hvad I gør.

Den danske regering har besluttet at Danmark inden 2030 skal have reduceret udledningen af klimagasser med 70 procent. En ambitiøs og nødvendig målsætning. Mange hovedstæder og byer tilslutter sig samme målsætning.

Hvad gør Norddjurs Kommune?

Nuvel. Der er vedtaget en Energi- og Klimapolitik i 2017. Men hvad er der sket siden. INTET.

Det er ikke nok at have en luftig hensigtserklæring og en klimahandlingsplan uden finansiering.

Der skal handling til – og det er NU!

Og det er slet ikke acceptabelt at kommunen kun har fokus på at sikre sig selv ”når skaden sker” gennem højvandssluser og etablering af vådområder for optag fra havvandsstigninger og øget vandmængder fra åer.

Der skal en pro-aktiv indsats til for at bidrage til nedbringelse af kommunens egne CO2 udledninger.

Dine og mine. Det må man da kunne forlange af et såkaldt rødt flertal.

Hvad skal kommunen så igangsætte nu:

  • Energirenovering af kommunens skoler, institutioner og administrationsbygninger
  • Affaldshåndtering skal ske ved kilden i fraktioner som plastik, metal, glas
  • Støtte etablering af større vindmølleparker
  • Støtte etablering af større solcelleanlæg
  • Stille klimakrav ved nye udstykninger og i nye lokalplaner
  • Udskifte kommunens biler og øvrige køretøjer til el-biler
  • Stoppe anvendelse af gasbrændere til ukrudtsbekæmpelse
  • Stille krav om at busser skal være biogas- eller el-drevne
  • Stille krav om at biomasse baseret opvarmning af vores huse skal udfases senest i 2030

Publiceret 25 September 2019 11:30