Torben Bach Sørensen. Arkivfoto

Torben Bach Sørensen. Arkivfoto

Debat: Er tiden ved at være moden til tværpolitisk Grenaa Byliste?

Af
Torben Bach Sørensen

Solvangs Alle 22

8500 Grenaa. Tidligere opstillet for Borgerlisten ved kommunalvalg

93 af landets kommuner har deltaget i DI's undersøgelse om danske kommunernes erhvervsvenlighed. Rapporten er netop offentliggjort.

Selv centrum-venstre politikere erkender, at et velfungerende erhvervsliv er et afgørende fundament for en kommunes skattegrundlag.

I vores kommune udnævner man - tiltrods for denne erkendelse, en pensioneret socialdemokrat som formand for det kommune ejede Grenaa Havns bestyrelse.

Som formand for alle regioner i Danmark var Bent Hansen øverste ansvarlig for de fortsatte IT katastrofer med "Sundhedsplatformen" i hhv. Region Hovedstaden og Region Sjælland: "Hellere dyre Amerikanske systemer og arbejdspladser - end gode solide IT systemer konstrueret og udviklet af jyder.!"

Hvordan vor borgmester fik den geniale ide at udpege en ven fra partiet, bosat i Viborg der som bekendt er uden havn, som formand for en af Grenaa erhvervs vigtigste institutioner, der er byens særkende og vores stolthed, kan man kun gisne om.

Den socialdemokratisk ledede Norddjurs kommunalbestyrelse kan i disse dage læse DIs rapport over Erhvervsvenlige kommuner og konstatere, at vejen mod den absolutte bund kun spærres af 6 andre kommuner.

Norddjurs Kommune er placeret i bunden som nr. 87 ud af de 93 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen.

Den absolutte bundskraber er erhvervsvirksomhedernes vurdering af Norddjurs Kommunes IMAGE.

Her scorer vores kommune en placering som nr. 93.

DÅRLIGST I HELE DANMARK.

Nu har ansatte i det private erhvervsliv jo også børn.

Det er stensikkert, at borgmester Jan Petersens medvirken til lukning, stik imod alle valgløfter, af en velfungerende skole, tiltrods for at der findes andre oplagte kandidater, har styrket nogle erhvervsfolk i deres vurdering af en elendig ledet kommune - domineret af kommunalbestyrelsesmedlemmer uden mod og overblik, og tydeligvis også manglende evner til at gøre modstand.

Virksomheder, der ønsker at etablere sig i Østjylland, bruger naturligvis DI's undersøgelse om erhvervsvenlighed som input i deres beslutning om placering af virksomhed og dermed nye arbejdspladser.

Vor placering som nr. 87 imponerer garanteret ikke, og vi mister derfor potentielle nye erhvervsaktive borgere.

Tænksomme borgere i Norddjurs Kommune kan konstatere, at kommunalbestyrelsen i de sidste to til tre kommunale valgperioder har sendt Norddjurs Kommune mod den absolutte image-bund på henholdsvis erhvervsvenlighed - og på skoleområdet, hvor mange børn bosat i Norddjurs Kommune, nu vælger skolegang i friskoler eller skoler udenfor kommunen.

Men, desværre er chancen for at ændre sammensætningen af Norddjurs Kommunalbestyrelse først muligt om godt to år.

Gad vide om vælgerne i vor kommune næste gang tør fravælge kandidater fra deres foretrukne landspolitiske partier, og i stedet objektivt vælge kloge erhvervserfarne politikere, der har evner til at overskue og lede en af Danmarks flottest beliggende kommuner ?

Måske tiden er kommet til dannelsen af en tværpolitisk GRENAA BYLISTE?

Borgere i Norddjurs Kommunes kan i mellemtiden bedrøveligt og deprimeret konstatere, at vor kommunes image i de sidste 7-9 år er blevet mishandlet og ødelagt - og at det desværre vil kræve en ny kommunal ledelse mange år at rette op herpå.

Men det er endegyldigt - os som vælgere - der ved stemmeurnerne til kommunalvalgene, har det fulde og afgørende ansvar.

Vi har de kommunalbestyrelsesmedlemmer, vi har valgt og fortjent."

Publiceret 25 September 2019 11:43