Else Søjmark. Foto: Norddjurs Kommune

Else Søjmark. Foto: Norddjurs Kommune

Debat: Vi er på rette vej, Ulf Harbo

Af
Else Søjmark (S)

formand Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Norddjurs Kommune:

Kommentar til Ulf Harbos læserbrev om førtidspensionsager

Norddjurs.lokalavisen.dk bragte den 24. maj et læserbrev af Ulf Harbo med overskriften: Tragisk, hvis Jobcentret igen rutcher adskillige trin ned ad rangstigen?

http://norddjurs.lokalavisen.dk/2019-05-24/-Debat-Tragisk-hvis-jobcentret-igen-rutcher-adskillige-trin-ned-ad-rangstigen-5024061.html

Læserbrevet refererer til punkt 5 på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden 29. maj, hvor vi følger op på et antal sager, som pensionsnævnet i perioden den 24. oktober til den 12. december 2019 returnerede til revurdering i rehabiliteringsteamet eller høring hos sagsbehandler med henblik på yderligere dokumentation og belysning af sagen.

Pensionsnævnet sendte ikke alle, som det fremgår af læserbrevet, men 37 ud af 106 sager til revurdering i rehabiliteringsteamet og til høring hos sagsbehandler. Og det var i en overgangsperiode, hvor Jobcentret skulle implementere en ny visitationsramme, som Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget godkendte 24. oktober med fokus på, at dokumentationen skal være i orden.

Jeg kan til sammenligning oplyse, at i perioden den 1. januar til den 21. maj 2019 er fem ud af 51 sager sendt til revurdering i Rehabiliteringsteamet.

Ulf Harbo undrer sig over, at et rehabiliteringsteam i 5 af sagerne kan gå fra at vurdere, at der skal tilkendes førtidspension til at borgeren skal på kontanthjælp. Her kan jeg oplyse, at når sager sendes til revurdering er det borgerens seneste forsørgelsesgrundlag, der er udgangspunktet for den videre behandling/belysning. Vurderingen har så i de nævnte sager været, at borgeren har fastholdt sit forsørgelsesgrundlag.

Efter behandling er 27 af de 37 sager endt med en førtidspension. De sidste ti sager fordeler sig med fem på ressourceforløb, to på kontanthjælp og tre på uddannelseshjælp. I de seks af disse ti sager er afgørelserne påklaget til Ankenævnet. Det drejer sig om tre på ressourceforløbsydelse, en på kontanthjælp og to på uddannelseshjælp.

Ankestyrelsen har efterfølgende i fem af de seks sager tiltrådt kommunens afgørelse. Den sidste sag er fortsat under behandling i Ankestyrelsen.

Supplerende kan jeg oplyse, at siden juni 2018 er det en betingelse for, at en borger kan komme på ressourceforløb, at der kan påvises et behov for en tværfaglig indsats og at der er udviklingsperspektiv. Det vil sige, at det som udgangspunkt ikke længere er tilladt at anvende ressourceforløb, hvis der ikke kan påvises udviklingspotentiale. Hvis borgeren derfor ikke er færdigudredt, og sagen ikke fuldt dokumenteret, er jeg af Jobcentret oplyst om, at kontanthjælp/uddannelseshjælp er den rette ydelse.

I forhold til læserbrevets kommentar til, at det har taget to måneder at behandle sagerne, ville det også have taget tid at indhente oplysningerne fra første færd. Hvor meget kan jeg ikke vurdere.

Vi har i udvalget stort fokus på at følge udviklingen ift. førtidspensioner og vi vil fortsat have det fremover. Udviklingen kan også følges i de budgetopfølgninger, vi har på dagsorden hvert kvartal, senest april 2019.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har desuden besluttet, at gennemføre en analyse om førtidspension og fleksjob, som ligeledes er på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde den 29. maj.

Jeg kan derfor slå fast, at Jobcentret ikke er på vej til at rutche ned ad stigen. Vi er på rette vej, og det på trods af, at kun 7 kommuner har ringere rammevilkår end Norddjurs. Dette fremgår også af sagen om budgetanalyse om arbejdsmarkedsområdet, som er punkt 3 på udvalgets dagsorden den 29. maj.

file:///C:/Users/Adkx46y/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZQG5TUNA/29-05-2019%20-%2000%20Dagsorden%20uden%20bilag.pdf"

Publiceret 30 May 2019 06:30