Leif Lahn Jensen vil gøre Djursland til center for cirkulær økonomi. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Leif Lahn Jensen vil gøre Djursland til center for cirkulær økonomi. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

FV 2019 - debat: Gør Djursland til center for cirkulær økonomi

Af
Leif Lahn Jensen (S)

MF - folketingskandidat i Djurskredsen:

"Et af de store fortrin vi har her på Djursland er, at vi er omgivet af hav. Og havet tiltrækker hvert år tusindvis af turister til vores område. Derfor skal vi fremme ikke mindst den kystnære turisme. Desværre er det kystnære fiskeri ved at forsvinde fra Djursland. Tidligere var havnene præget af fiskerierhvervet – de blå kuttere, fiskeauktionerne, handlen over rælingen med nyfanget fisk, duften af tov og tjære. Nu er der kun meget få fiskefartøjer tilbage, det oprindelig miljø, som også turister efterspørger, er ved at forsvinde.

Derfor må vi arbejde på, at det kystnære, bæredygtige fiskeri genetableres. Og derfor er det vigtigt, at kystkommunerne får direkte indflydelse på udviklingen af de kystnære områder, når en nye havplanlov snart skal vedtages i Folketinget. Dermed bliver det muligt for kommunerne i samarbejde med lokale interesser at få skabt nye levedygtige muligheder for kystnært bæredygtigt fiskeri, for dyrkning af og kommerciel udnyttelse af tang, for østersfiskeri og for bæredygtig dyrkning af muslinger. Alt dette vil skabe nyt liv langs kysterne og på havnene til glæde for lokalbefolkningen og til glæde for turisterne. Og det vil fremme visionen om et rent hav omkring Djursland til glæde for lystfiskerne: Djursland som et centrum for lystfiskerturisme er ikke en urealistisk vision. Men det kræver handling af politikerne – også af folketingspolitikerne.

Ud over havet er et af Djurslands væsentligste fortrin naturen – skovene, de fritliggende naturarealer. Socialdemokratiet foreslår, at 550000 hektar statsskov udlægges som urørt skov. Vi lægger desuden op til at styrke fredningen af naturarealer. Disse initiativer vil kunne styrke naturturismen på Djursland.

Og så kunne vi arbejde for at gøre Djursland til center for cirkulær økonomi, som er en god måde at tænke produktion som er miljømæssigt og bæredygtig, og her står vi allerede stærkt med Grenaa Havn som en central aktør. Havnen vil gerne være ”et nationalt center for bæredygtighed” og skabe et ”Bæredygtighedens hus. ”

Vi skal arbejde for, at staten går ind og understøtter denne vision – måske en del af den milliard, som Socialdemokratiet pr. år vil give til forskningen i grøn omstilling, kan havne i Grenå.

Ud over Havnen har jeg besøgt Møllerup Gods, samt virksomheden Refurb i Hornslet, som begge tænker i og lever af cirkulær økonomi.

Her er Djursland allerede godt på vej, og her mener jeg vi kan vise vejen til mere miljø rigtig produktion, samtidig med at vi kan skabe arbejdspladser.

Publiceret 16 May 2019 16:14