Laurits Hougaard, formand for Venstre Nørre Djurs

Laurits Hougaard, formand for Venstre Nørre Djurs

Debat: Kommunalt pengemisbrug fortsætter i Norddjurs

Af
Laurits Hougaard

formand for Venstre Nørre Djurs:

"Som ældre og erfaren landmand forstår jeg ikke, hvorfor kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune ikke bukker sig ned og samler de penge op, som ligger foran deres fødder.

Jeg anerkender at et flertal i kommunalbestyrelsen nu langt om længe er gået i gang med en slankning af ledelse og administration i kommunen.

Men på skoleområdet fortsætter man tilsyneladende med de dyre, dårlige og irrationelle beslutninger. Under påskud af at skulle bruge lokalerne på Ørum Skole til Djurslandsskolen, tvinger man folkene bag den kommende friskole til at bruge omkring 4 mill. kr. på dels køb og byggemodning af jord bag den nuværende skole, dels på køb og indretning af barakker fra Norge.

Kommunalbestyrelsen burde give friskolen den tid der skal til, for at få samlet de tilmeldinger af elever, der skal til for at give en ordentlig og rationel drift af denne skole. Kommunen sparer nemlig årligt 20 – 25000 kr. pr elev, der kommer ind i friskolen. Kommunen ville dermed årligt kunne indkassere 2,5 – 3 mill., blot ved et elevtal på 120. Ved større elevtal vil dette beløb selvfølgelig vokse.

Når man ser på, hvad friskolen kan spare i investering, og kommunen kan spare ved at friskolen etableres, er der her nogle anseelige beløb, der, hvis viljen er der, kan styrke både økonomi og undervisning.

Hvis kommunalbestyrelsen, så snart elevtallet på friskolen er kendt, ville tage den beslutning at lukke Ørum Skole, og leje dele af den ud til friskolen, kunne barakkerne fra Norge undgås, og pengene i stedet bruges på styrkelse af skole og undervisning.

Friskolen i Ørum er selvfølgelig en plan B, fordi kommunalbestyrelsen i Norddjurs, selv under det økonomiske uvejr i efteråret 2018, ikke havde mod og mandshjerte til at foretage de nødvendige og rationelle beslutninger, der ville ligge i at bevare dels Ørum Skole og dels Mølleskolen, som de skoler, der har volumen til at kunne fortsætte. En lukning af skolerne i Glesborg og Toubro, som alligevel har et faldende elevtal, ville i givet fald kunne have styrket elevtallet på henholdsvis Ørum Skole og Mølleskolen.

Djurslandsskolens lokaleproblemer kunne så have været løst ved anvendelse af lokalerne fra henholdsvis Glesborg skole og Toubroskolen.

Kommunalbestyrelse! Vis jer nu som ledere, og lad vær med at føre sognepolitik."

Publiceret 02 May 2019 12:33