Venstre bakker op om Marienhoffskolens forsøg på at motivere eleverne til læring på nye måder, forsikrer partiets medlemmer af Udvalget for familie og institutioner, Jørgen Ivar Mikkelsen (yderst tv.) og Christoffer Petersen (yderst th.). Riber Hog Anthonsen, formand for PUK-udvalget, gør det samme. Foto: Lars Norman Thomsen

Venstre bakker op om Marienhoffskolens forsøg på at motivere eleverne til læring på nye måder, forsikrer partiets medlemmer af Udvalget for familie og institutioner, Jørgen Ivar Mikkelsen (yderst tv.) og Christoffer Petersen (yderst th.). Riber Hog Anthonsen, formand for PUK-udvalget, gør det samme. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat: Marienhoffskolen fortjener ros for modet til nytænkning

Af
Christoffer Pedersen (V) og Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V). Medlemmer af Familie- og Institutionsudvalget:

"I den seneste tid har der været heftig debat omkring Marienhoffskolen i Ryomgaard, som har igangsat et forsøg med at uddele legater til de elever der klarer sig bedst karaktermæssigt, er den bedste kammerat, er årets højdespringer mv.

Debatten har gået på, om man som skole kan tillade sig at søge at motivere eleverne ved at uddele legater for gode præstationer, flid, kammeratskab mv. I Venstre er holdningen klar. JA – selvfølgelig kan man det.

Det er en af skolernes væsentligste opgaver at søge at motivere eleverne til læring, så alle elever bliver så dygtige som de kan. Og her har Marienhoffskolen – og også Kolind Centralskole - jo netop udmærket sig ved at have deltaget i Undervisningsministeriets ”Projekt Elevløft”, hvor det netop har handlet om at få løftet nogle af de elever, som havde sværest ved at klare sig i dansk og matematik. Også i forbindelse med dette projekt har skolerne arbejdet med elevernes motivation, og har klaret det så godt, at skolerne faktisk er blevet belønnet for det.

Vi mener, at Syddjurs Kommunes skoler skal have friheden til at prøve nogle ting af, eksperimentere med faglige- og pædagogiske metoder, og arbejde med motivation og trivsel på forskellig vis.

For nogle elever kommer motivationen af sig selv, mens det for andre elever kan være nødvendigt at tage andre værktøjer i brug.

Og her synes vi, at der i høj grad er grund til at anerkende, at Marienhoffskolen arbejder med forskellige metoder til, hvordan eleverne bedst motiveres. Og som vi har forstået skolelederen, så skal ideen med elev-legater da også ses som værende et forsøg, som kan pilles af plakaten igen, såfremt det ikke virker efter hensigten.

Marienhoffskolen havde ansøgt Familie- og Institutionsudvalget om støtte til forsøget med elev-legater via kommunens talentpulje. Forvaltningen har dog foretaget en juridisk vurdering, som siger, at vi i kommunalt regi ikke har mulighed for at give støtte til elev-legater. Til gengæld vil skolen måske kunne anvende midler fra Undervisningsministeriets Projekt Elevløft.

Vi glæder os over at Marienhoffskolen viser vejen og har modet til at bidrage med nytænkning – vi glæder os i hvert fald til at følge forsøget og høre om resultaterne heraf."

Publiceret 06 February 2019 08:55