Debat:

Beskæftigelsesmæssige fordele ved vindmøller?

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro

Til borgmester Jan Petersen (A)

Tak for dit mailsvar til mit debatindlæg her i Lokalavisen den 19. juni, hvor jeg bad dig dokumentere, at der vil være ”store beskæftigelsesmæssige fordele for Norddjurs Kommunes borgere og virksomheder” ved opstilling af ”høje vindmøller”. Svaret lød således:

”Kære Henriette.
Som bekendt er jeg politisk tilhænger af, at vi i Danmark gradvis gør os uafhængig af fossile brændsler og i stedet bygger vores energiforsyning på vedvarende energikilder. Her indgår vindmøller med en betragtelig andel og desuden er der allerede en ganske omfattende dansk beskæftigelse og eksport forbundet med produktion og drift af vindmøller. Dertil kommer forsyningssikkerhedsmæssige forhold, således vi har den højeste grad af uafhængighed af importerede energikilder.
Da Norddjurs Kommune efter min opfattelse ikke kan og skal isolerede sig fra dette, er konsekvensen at vi selvfølgelig skal medvirke til opbygning af den vedvarende energiforsyning af Danmark og samtidig anvende mulighederne for grøn produktionsomstilling, hvilket er til stor gavn for den lokale beskæftigelse.
I en tidligere mail har du spurgt til dokumentation for denne beskæftigelsesvirkning i Norddjurs. Jeg har via besøg på virksomheder lokalt bemærket, at der forekommer en række underleverancer til vindmøllesektoren, men fører ikke nogen liste over mine iagttagelser. Vindmølleeventyret på Grenaa Havn har bidraget til øget beskæftigelse, hvilket fremgår af en undersøgelse af den beskæftigelsesmæssige virkning af Grenaa Havn, men denne undersøgelse er ikke brancheopdelt. Djurs Wind Power har også opgjort den lokale virkning af deres indsats for lokal beskæftigelse og den er til at få øje på. Denne virkning fortsætter, idet disse virksomheder er kommet tættere på vindmøllemarkedet, men heller ikke her har jeg meget specifikke informationer, der kan leve op til dit behov for dokumentation.
Jeg mener heller ikke det politisk er nødvendigt at bede om særskilte oplysninger, der kan dokumentere, da jeg hellere vil prioritere en indsats for at øge beskæftigelsen lokalt og det er helt oplagt, at vi kan hente store erhvervs- og beskæftigelsesmæssige virkninger, ved at satse på vedvarende energikilder og herunder vindenergi.
Jeg ved godt du er helt uenig i dette, men jeg mangler i givet fald et indlæg fra din side hvor du fortæller, hvordan du forestiller dig vi skal forsynes energimæssigt i fremtiden og hvorledes vi i Norddjurs kan tage medansvar for at Danmark opbygger en tilstrækkelig stærk energisektor med stigende andele af vedvarende energi.

Med venlig hilsen Jan Petersen”

Jan Petersen. Du afslutter med, at du mangler et indlæg fra min side.
Dette indlæg har du allerede modtaget med mailposten, og jeg vil også bringe det her i Lokalavisen snarest.

Publiceret 26 June 2014 00:47