Debat Djursland:

Til Syddjurs Kommune vedrørende Anholt Havmøllepark

Vi har følgende bemærkninger til kommunens planforslag vedrørende Anholt Havmøllepark.

Af Grethe og Stig Krogh, Lynghøjvej 39, Skader

Vi ønsker ikke en elledning forbi vores ejendom - vi er utrygge med hensyn til, hvad sådan en forbindelse kan give af gener for dyr og mennesker.
Vi forstår ikke, hvorfor den skal en omvej på ca. 5 km forbi os.
Vi mener ikke, det er at komme samfundet til gode, at nedgrave 5 km ekstra kabel i 2 spor. Afstanden er målt på Krak.

Vi er uforstående overfor, at man kan ekspropriere jord til to nye elledninger forbi os, når der er en ubrugt elledning fra Trige til Mesballe, og denne ledning kunne bruges på strækningen Trige/Mesballe.
Det er dermed ikke nødvendigt at lave en ny ledning forbi Skader.
Var det nødvendigt med to nye spor - hvorfor laver man dem ikke den korteste vej over Hornslet og Kolind, når man mener elledningerne er ufarlige?

Kan man sige, at projektet vil komme samfundet til gode - som grundlovens § 73 nævner, når elprisen på vindenergien - med projektet vil stige så meget?
Vi kan se de omkringliggende lande planlægger at udbygge atomkraftværkerne.
Grundlovens § 73 nævner at projektet skal komme samfundet til gode - omvejen på 5 km. kommer ikke samfundet til gode.

Ville man komme samfundet til gode, benyttede man den ubrugte el forbindelse på strækningen Trige/Mesballe, så skulle der jo kun nedgraves en ledning fra Grenå til Mesballe, det ville gøre forbindelsen meget billigere.
Desuden er vindmølleenergi ikke samfundsøkonomisk rentabelt.
Vi håber, forbindelsen omkring Skader bliver skrinlagt.

Publiceret 01 September 2010 11:00