Debat:

Profeter og rådgivere

Af
Af Hans Erik Husum (V) Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Borgmesterkandidat for V ved det kommende valg:

"Norddjurs Kommunalbestyrelse har vedtaget et regelsæt med den lange benævnelse "Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver".

Kommunens behandling af lokale rådgivere har givet frustrationer, fordi man tilsyneladende har betragtet det som en kvalitet i sig selv, at rådgivere har hjemsted udenfor kommunen. Der er således eksempler på, at lokale rådgivere er antaget til at udføre opgaver for andre og større kommuner, men ikke engang har fået chancen for at få tilsvarende opgaver i Norddjurs Kommune. I andre sager har der været indlagt krav om specifikke og irrelevante erfaringer, som på forhånd udelukkede lokale virksomheder. Kommunen har med andre ord handlet ud fra devisen, at "en profet sjældent er agtet i sit eget fædreland".

Fra Venstres side har vi flere gange rejst sagen over for kommunens ledelse, idet vi tænker: "Hvorfor gå over åen efter vand", når vi har fremragende virksomheder her i kommunen? Vi hilser derfor de nye retningslinjer særdeles velkomment, idet de relevante kommunale medarbejdere fremover må have blik for også at købe ydelser lokalt efter princippet, at hvis lokale erhvervsdrivende er konkurrencedygtige, så får de også opgaven. Det burde være en selvfølge, men erfaringerne viser, at det har været nødvendigt at nedfælde reglerne på papir.

Ansvaret for at efterleve retningslinierne ligger i første række hos kommunens medarbejdere. Det er dog Venstres håb, at kommunens politiske ledelse i form af borgmester og udvalgsformænd i højere grad end hidtil vil være opmærksom på problemet, idet de pågældende i langt højere grad end "menige" kommunalbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at følge sager, som ikke behandles politisk.
For god ordens skyld skal præciseres, at Venstre ikke stiller krav om at købe alle rådgivningsydelser lokalt. Ud fra saglige årsager, køber vi gerne hos udenbys virksomheder ligesom andre kommuner heldigvis er kunder hos virksomheder i Norddjurs Kommune. Vi skal blot have fjernet den forkerte opfattelse, at al ekspertise findes uden for."

Publiceret 19 August 2009 09:06