How low can you go..Syddjurs Kommune ??

Af
Sisse Nørlund

Vibevej 7

8543 Hornslet:

I sine bestræbelser på at spare endnu mere på bugetterne, må man allerede nu konstatere, at "bunden er nået ", når det gælder besparelser på Kommunens PPR afdeling ( Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Her tages der ikke længere hensyn til det enkelte barns behov for støtte og undervisning, men i langt højrer grad, hvor meget man kan spare for at få budgettet godkendt. Dette er simpelthen en katastrofe.
Disse børn fratages muligheden for at kunne fungere på lige fod med deres jævnaldrende i skole og i SFO'en . Dette bliver ikke blot en kæmpe byrde for barnet, men også for lærerne som endnu engang får pålagt en ekstra opgave, som oprindeligt slet ikke er "deres", og som de ikke er uddannet til at kunne løse.
Mit spørgsmål til jer "kære politikere" er: Hvor mange børns skæbner er I villige til at ofre på "det kommende budgets alter" ? Skal man virkelig som familie overveje at "trække alt op med rode " og flytte til en rigere kommune for at kunne få den hjælp som ens barn behøver? How low will you go... ??

Publiceret 17 August 2009 09:45