Debat:

Byrådet har taget kvælertag på småbyer

Af
Af Mårten Breum Kandidat for SF ved byrådsvalget i Syddjurs:

"Desperationen bredte sig før sommerferien i Syddjurs byråd. Det resulterede i en hovsa-løsning på skoleområdet, som nu viser sig at være fuldstændig forfejlet.

Et flertal af borgerlige og Socialdemokrater stemte en nedlæggelse af de tre små byer, Ugelbølle, Feldballe og Nimtoftes skoletilbud til byernes børn igennem. En drastisk beslutning for beboerne i byerne. Og et dårligt signal, om at man fremover vil prioritere de store bysamfund i kommunen. En træls centralisering, som vil gøre hverdagslivet i de små, levende byer dødt og kedeligt.

Der er to sider af sagen. Den første er, at jeg mener, småbyerne skal støttes. Det koster at holde småøer og småbyer i live. Men det giver mangfoldighed og livskvalitet til de, der bor der. Og jeg går ind for mangfoldighed, nærhed og livskvalitet. Tit er fællesskabet i de mindre samfund langt mere stærkt og nært end det tilsvarende er i de store bysamfund. Det betyder også, at kommunen sparer nogle penge til f.eks. sociale udgifter - fordi man hjælper hinanden i småbyerne.

Man kan se på Pindstrup, hvor død en lille by bliver, når børnenes fællesskab ikke foregår i byen mere. I parantés bemærket - hvem er det "geni", der har fundet på at sløjfe skolebussen fra Ryom (hvor pindstrupbørnene går i skole) til Pindstrup kl. 16? Det er da at føje spot til skade, at børn fra Pindstrup ikke mere kan gå til fritidstilbud med deres skolekammerater om eftermiddagen! For man opretter jo ikke fritidstilbud i Pindstrup. Det er svært at forstille sig, hvad byrådsflertallet for skolelukningerne uden om SF vil finde på næste gang. Bliver det Ådalsskolen der skal lukkes for en lille besparelse? Rosmus? Mørke?

Den anden side af sagen er, at jeg ikke tror, der bliver nogen besparelse - kun en forringelse - af byrådsflertallets uigennemtænkte beslutning. Det viser sig nemlig her efterfølgende, at den funktionær, som har gennemregnet spareforslaget har lavet en stjernebrøler med at indregne Feldballehallen i Feldballe skole. Det kan man ikke. Og så er tingene pludselig helt anderledes. Der er ikke mere plads til alle specialtilbudsbørn i Feldballe skole. Så skal man til at bygge en særlig specialskole. Hvem sagde besparelse? Men efter kommunalvalget vil jeg håbe, at de gode kræfter bag friskoleplanerne i Feldballe, Nimtofte og Ugelbølle får vind i sejlene. Jeg vil støtte dem helhjertet. For det er borgernes eneste chance for at sikre sig mod sparekniven i en tid, hvor regeringen udsulter kommuner og regioner. Jeg håber, borgerne i småbyerne kan se, hvem der stemte for skolelukningerne - og hvem der stemte imod (SF). Og at borgerne stemmer derefter til kommunalvalget."

Publiceret 13 August 2009 11:47