Velskrevet bog om tre Hornslet søskende i modstandskampen

Journalist Kim Lykke Jensen, der også er kendt som SF-medlem af Syddjurs Byråd, fortsætter i ny bog, hvor han slap i sin bog om modstandsbevægelsen i Hornslet. I »Svend, Bjørn og Pie - Tre søskende i modstandskampen« fortæller han historien om lægefamilien Baastrup Thomsens modige indsats under krigen og de personlige omkostninger, som det efterfølgende fik for familien.

Artiklens øverste billede
Kim Lykke Jensen bidrager med nye sider til historien om lægefamilien Baastrup Thomsen i sin nye bog.

Kim Lykke Jensen fik med sin bog om Hornslet Gruppen fra 2014 løftet modstandsbevægelsens indsats i Hornslet og omegn op på niveau med den indsats, som den mere kendte Hvidsten Gruppen i eftertiden er blevet berømmet for.

Hornslet Gruppen blev etableret i sommeren 1943 som en af de første modtagegrupper i Danmark.

Det var byens lægefamilie, Baastrup Thomsen, der sammen med faldskærmsmanden Ole Geisler, med dæknavnet Aksel, fik englændernes organisation, SOE, til at nedkaste våben på egnen.

Special Operations Executive (SOE) var en hemmelig britisk efterretnings- og sabotageorganisation stiftet af Winston Churchill, som var oprettet i 1940. Organisationen skulle koordinere modstandsarbejde og sabotage i de tyskbesatte områder.

Hornslet Gruppens arbejde fik stor betydning for modstandsbevægelsen i Danmark, men det fik også store menneskelige konsekvenser for deltagerne.

For fem unge Hornslet borgere kostede det livet. Tre blev bundet til en pæl henrettet med en skudsalve i Ryvangen, de to andre ved skudepisoder andre steder i Danmark

Tre søskende

I sin nye bog »Svend, Bjørn og Pie - Tre søskende i modstandskampen« lægger Kim Lykke Jensen yderligere til historien om modstandsbevægelsen med afsæt i fortællingen om de tre Hornslet søskendes modige handlinger og om deres skæbner i den tid, der kom efter krigen var afsluttet.

De to brødre uddannede sig begge til læger, ligesom deres far Holger Baastrup Thomsen. Deres mor, Margrethe, arbejdede som sygeplejerske.

Lillesøster Else Elisabeth Baastrup Thomsen, der aldrig blev kaldt andet end Pie, uddannede sig til bibliotekar i København. Pie havde som bibliotekarelev på Statsbiblioteket i Aarhus mulighed for at arbejde med illegal information og kurertjeneste.

Ældste, Svend Baastrup Thomsen, var med til Danmarkshistoriens første vellykkede våbennedkastning natten mellem 11. og 12. marts 1943 ved Trinderup Hede - et naturområde lidt øst for Mariager - og deltog sammen med sin bror Bjørn siden i de fleste af de berømte aktioner ved Hvidsten og nedkastningspladsen Mustard Point, hvor Sorte Halifax maskiner kastede containere med våben og faldskærmsfolk ud i nattens mulm og mørke. Inden da havde Hvidsten Gruppen fået et vink via den engelske radiostation BBC med en »hilsen til Elias«.

På et tidspunkt blev der for megen opmærksomhed om Hvidsten Gruppen. Derfor blev Ole Geisler og Svend Baastrup Thomsen enige om, at det var mest fornuftigt at etablere Hornslet Gruppen.

I koncentrationslejr

De tre søskende blev alle taget til fange af Gestapo, da tyskerne fik held til at optrevle store dele af den danske modstandsbevægelse i begyndelse af 1944, omkring 100 mand, herunder også det meste af Hvidsten Gruppen.

Kim Lykke Jensen folder i sin nye bog historien ud om, hvorfor det gik så galt. To danske faldskærmsfolk kom i tyskernes kløer. De fik ikke slugt deres cyankalium pille og formåede siden ikke at holde tæt. Det kostede mange af deres kammerater livet.

Det tre søskende blev sendt til henholdsvis Frøslev, Neuengamme og Cottbus, hvor de godt nok overlevede, men fik både fysiske og mentale sår, der påvirkede dem for resten af livet.

Pie sad i tugthus i Cottbus sammen med godsejerfruen Monica Wichfeld fra Engestofte på Lolland og Tulle Fiil, ældste datter af lederen af Hvidstengruppen, Marius Fiil.

Da den russiske hær nærmede sig, blev fangerne ført vestpå fra Cottbuss til Waldheim. Denne tur knækkede Monica Wichfelds helbred, og hun døde i slutningen af februar 1945. Pie og Tulle Fill kom begge hjem med De hvide Busser 9. april 1945.

I bogen fortæller tre af deres efterkommerne om de konsekvenser, krigens rædsler fik for resten af deres liv.

Breve og tekster fra Svend, Bjørn og Pie er med til at underbygge, hvor meget de måtte stå imod, mens de var i tysk fangenskab.

Svend Baastrup Thomsen forsøgte i 10 år efter krigen at leve med smerten over fortiden.

Så opgav han og begik selvmord.. Lillebroderen Bjørn Baastrup Thomsen var lige så stærkt påvirket af besættelsestidens rædsler. Han reagerede med rastløshed, men levede trods alt videre i mange år. Han døde i 2005 som 88-årig.

Gribende beretning

Kim Lykke Jensen har skrevet en yderst gribende, nøgtern og veldokumenteret bog om de tre Hornslet søskende. Den er velfortalt og flot disponeret. Fortalt præcist og uden store unødvendige omsvøb og prangende ord.

Nogle af historierne fra bogen om Hornslet Gruppen går naturligvis igen, men bliver fortalt i en ny kontekst og kommer på denne måde til at stå i et klarere lys.

»Svend, Bjørn og Pie - Tre søskende i modstandskampen« er udgivet på Forlaget Turbine.Læs også

Del artiklen