"Georg Walther Andersen og David Vang Jensen. Faldt her i kamp for Danmark den 10. februar 1945,” står der at læse på mindestenen ved Bygholm Parkvej, hvor de to unge modstandsfolk blev skudt af tyske vagtposter, mens de var ved at udføre en sabotageaktion med et jernbanespor

Modstandsmanden 'Henry' fra Ramten

Det er de færreste, der kender historien om den lokale modstandsmand Georg Valther Andersen som faldt for tyskernes kugler ved en dristig sabotageaktion ved Horsens 10. februar 1945

Af
Lars Norman Thomsen

Ved 75 året for Befrielsen blev der tændt lys i mange vinduer om aftenen 4. maj for at mindes en af de største begivenheder i den nationale historie. Den aften, hvor Frihedsbuskabet for 75 år siden blev læst op fra et lille radiostudie i London af en stakåndet speaker Johannes G. Sørensen.

Corona-situationen forhindrede i år mindekomsammener i større omfang, også lokalt, men historierne om de 'fem forbandede år' og modstandsbevægelsen på Djursland blev af indlysende årsager genfortalt i mange hjem og i lokalavisernes spalter.

Navnet Georg Valther Andersen med dæknavnet 'Henry' dukkede op for første gang hos den, der skriver disse linjer. Det samme hos Erik Høgh-Sørensen, medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse og regionsrådsmedlem i Nordjylland.

Erik Høgh-Sørensen har i flere bøger beskæftiget sig indgående med Besættelsesårene. Han er oprindelig fra Skærvad, har gået i skole i Ørum, og er student fra Grenå Gymnasium.

Faderen var Egon Sørensen var modstandsmand i Midt- og Vestjylland i en gruppe i nedkastningschefen Jens Toldstrups organisation. Egon Sørensen slap fra krigen uden at blive arresteret, men flere af hans kammerater blev henrettet kort tid før kapitulationen i 1945.

"Jeg har som journalist, forfatter og historieinteresseret aldrig hørt om helten fra Ramten, og det tror jeg heller ikke, at ret mange andre har. Årsagen er, at han blev skudt og begravet langt fra sin hjemegn. Han var så markant, at man i Ramten burde rejse en sten for den lokale helt," siger Erik Høgh-Sørensen.

Georg Valther Andersen faldt for tyskernes kugler sammen med en kammerat, gymnasielev David Vang Jensen, 10. februar, da han og kammeraten var i færd med at gennemføre en dristig sabotageaktion nær Horsens iført 'uskyldige' DSB uniformer.

Aktionen bestod var rettet mod et stærkt bevogtet punkt, krydsskinnen, ved den sydlige udkørsel fra jernbanestationen.

De tyske vagtposter fattede imidlertid mistanke til de to unge 'DSB-medarbejdere', og det kom til ildkamp, hvorved de to danskere blev dræbt. Deres lig blev senere fundet nedgravet i Bygholmskoven.

Inden han og kammeraten faldt, havde 'Henry' selv fældet en tysk soldat.

Kvik og vågen

Georg Valther Andersen blev født 8. december 1920 i Ramten og var således en ung mand, da tyskerne besatte Danmark i 1940.

Han gik på Enslev Skole og kom efter en tid ved landbruget på Voldby Ungdomsskole. Han blev konfirmeret i Enslev Kirke 20. april 1935 af pastor Vilhelm Krarup, Hammelev, der selv var en vigtig del af den lokale modstandsbevægelse.

Nogle år efter mødte præsten ham igen. Denne gang ved nattetide. De var begge ude for at tage imod våben fra allierede fly. I mørket genkendte præsten 'Henry', og glædede sig over, at han stadig "var kvik og vågen".

"Næste gang, jeg så ham, var om aftenen den 20. september 1944. Da var byens politistyrke i mit studereværelse ( I Hammelev Præstegaard, red.) for at blive forsynet med falske legitimationspapirer for det tilfælde, at tyskerne fortsat ville forfølge dem, som de havde gjort det dagen før," fortalte pastor Krarup til Horsens Folkeblad i forbindelse med 50 året for, at duoen blev dræbt af tyskerne.

Under jorden

Georg Valther Andersen blev ansat som reservepolitibetjent 1. december 1942 og gjorde tjeneste ved politikasernen i Vejle.

Han blev senere forflyttet til Grenaa, hvor han blev knyttet til den militær byledelse.

Ved den tyske aktion 19. september 1944 imod det danske politi gik Georg Valther Andersen under jorden og tilsluttede sig nu fuldt og helt modstandsbevægelsen.

Han fungerede som våbeninstruktør under den militære byledelse i Grenaa i nært samarbejde med faldskærmsmanden Leif Bangsbøl med dæknavnet 'Beck'. Denne var SOE-agent. Han blev nedkastet sammen med 3 andre SOE-agenter på pladsen Kloster nær Skive 4. oktober 1944.

Da tyskerne oprullede modstandsorganisationen 'Horsens Hjemmeværn' måtte en af de ledende i dette arbejde efter nogen tids forløb forlægge sit virkefelt til Grenå.

For at reorganisere modstandsarbejdet i Horsens, der nu kun hvilede på en enkelt intakt gruppe, sendtes Georg Valther Andersen til assistance. Han fungerede tillige som våbeninstruktør, sprængstofdepotforvalter og våbenfordeler. Sammen med Horsenssabotørerne udførte han en lang række aktioner, særligt jembanesabotager.

Georg Valther Andersen blev efter befrielsen bisat på Horsens Østre Kirkegård.

På Bygholm Parkvej er der opsat en mindesten med inskriptionen:

"Georg Walther Andersen og David Vang Jensen. Faldt her i kamp for Danmark den 10. februar 1945."

FAKTA

Kilder:

  • Modstandsdatabasen
  • Historiskatlas.dk
  • Gravsted.dk
  • Horsens Folkeblad 10.02 1995

Publiceret 27 May 2020 20:30