Hanne Louise Eyermann leder samtalerne i ny sorggruppe, for dem, som har mistet: ”Vi kan støtte hinanden og være med til at bære hinanden på hver vores livsvej, ved at være hinandens medvandrer et stykke på vejen

Hanne Louise Eyermann leder samtalerne i ny sorggruppe, for dem, som har mistet: ”Vi kan støtte hinanden og være med til at bære hinanden på hver vores livsvej, ved at være hinandens medvandrer et stykke på vejen". Foto: Privatfoto

Samtale letter det sorgfulde hjerte

Hanne Louise Eyermann tilbyder efterladte at få bearbejdet sorgen efter dødsfald med samtaler i sorggruppe

Af
Morten Bay-Mortensen

”Nu må du da se at komme videre” – er en bemærkning som mange efterladte har mødt, og som gør ensomheden efter tabet af et elsket menneske næsten endnu større. For smerten over tabet følger jo med, og det kan være svært for andre, at sætte sig ind, at sorg ”ikke bare går over”.

Men der er lindring og trøst i at tale med andre i samme situation som én selv. Og selvom ethvert tab er dybt personligt, genkender man de samme følelser, når man har haft døden tæt på. Oplevelse af daglig ensomhed og savn er kendte fænomener, ligesom man er fælles om følelse til indre tomhed og håbløshed.

At være hinandens medvandrere

Det er baggrunden for, at Hanne Louise Eyermann sætter gang i et forløb med en sorggruppe i Norddjurs Vestre Pastorat.

Initiativet, som er støttet af Norddjurs Vestre Pastorat, starter op 27. januar og kører 8 mandage i Ørsted Sognegård

"Sorg er et menneskeligt grundvilkår, og ingen går igennem livet uden at opleve tab. Der er stor værdi i at sætte ord på sin sorg og ikke mindst at opleve, at sorg et vilkår, som vi har til fælles, og at vi kan støtte hinanden og være med til at bære hinanden på hver vores livsvej, ved at være hinandens medvandrer et stykke på vejen", siger hun.

Om man er bosiddende i et de 13 sogne i den vestlige ende af Norddjurs er ikke afgørende.

”Man er velkommen alle steder fra, og der er plads til 10 deltagere, både mænd og kvinder”. Vi har sat en minimumsalder på 25 år, og ellers er vi helt åbne over for, hvilken personlig historie, man kommer med, hvad enten den handler om tabet af en ægtefælle, en kæreste, et barn, eller en nær ven”.

Fortrolighed og tavshedspligt

Hanne Louise Eyermann har en baggrund som præst, og læst psykologi, hvor hun specifikt har beskæftiget sig med sorg, krisehåndtering og sorggrupper. Sidste år kørte hun et forløb med 6 deltagere i Vivild-Vejlby.

”Der er ikke noget religiøst indhold i samtaleforløbet, og det åbner sig meget bredt mod alle. Jeg kommer hver gang med et lille oplæg, og ellers er min opgave at formidle og inspirere til en nær og fortrolig samtale. Deltagerne kan hver især kan byde ind med sin historie, så meget som man nu har lyst til”.

At alt foregår under tavshedspligt, er også med til at understrege en indbyrdes tillid blandt deltagere i samtalerummets.

Sorg er kærlighedens pris

Formålet med sorggruppen er klart, fortæller Hanne Louise Eyermann. ”Man får nogle gode redskaber til at leve med sorgen som en del af livet. Sorg er jo kærlighedens pris, som man siger. Så det handler om at lære at leve med, at tabet er et uundgåeligt vilkår, og fokusere på at genvinde livsmod og livglæde”.

Det var grænseoverskridende nogle gange, men…

At en sorggruppe kan blive et vendepunkt i tilværelsen, kan en af sidste års deltagere skrive under på. Kirsten Hørning Pedersen siger til Vivild-Vejlbys kirkeblad:

”Det var selvfølgeligt frivilligt, hvor meget man havde lyst til at fortælle, men efterhånden som vi lærte hinanden at kende, blev der åbnet lidt mere op for de inderste følelser og tanker. Det var grænseoverskridende nogle gange at dele det med andre, som bare har gjort så ondt i ens indre, men det føltes godt, når det var gjort… Tabet af ens kære er aldrig noget man kommer over, man lærer at leve med det”.

FAKTA

  • Sorggruppens samtaler foregår i Ørsted Sognegård, og forløbet er sat til 8 mandage med start 27. januar kl. 18.30-21
  • Der er tilmelding til sorggruppeleder Hanne Louise Eyermann feyermannhannelouise@gmail.com eller telefon: 2570 8028 - senest 24. januar

Publiceret 09 January 2020 22:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.