Voergaard i Norddjylland - kåret til 'Danmarks Smukkeste Herregaard'. Arkivfoto

Voergaard i Norddjylland - kåret til 'Danmarks Smukkeste Herregaard'. Arkivfoto

Skaføgård nåede ikke med på medaljeskamlen

Det blev Voergaard i Nordjylland, der vandt konkurrencen om at blive Danmarks Smukkeste Herregård

Af
Lars Norman Thomsen

HERREGAARD Skaføgård var blandt de 17 nominerede herregårde, der var med i slutspurten om at blive 'Danmarks Smukkeste Herregård'.

Men konseilspræsident (statsminister) Jacob Brønnum Scavenius Estrups gamle herregårdsanlæg nåede ikke med i finalen, da afstemningen sluttede forleden. Det blev Voergaard i Nordjylland, der løb med sejren – tæt efterfulgt af Lynderupgård ved Viborg og med Ledreborg i Roskilde på tredjepladsen.

Det var en præstation overhovedet at være nomineret i konkurrencen i en kontekst, hvor 17 nominerede herregårde slap igennem fire eksperters nåleøje for at blive nominerede - blandt de over 700 danske herregårde.

Det er organisationen Historiske Huse, der har afholdt konkurrencen - blandt andet for at sætte fokus på ejernes udfordringer med at vedligeholde store, historiske renæssanceherregårdsanlæg. I Danmark er der ca. 770 herregårde fordelt over hele landet. 300 af dem er fredede, hvilket vidner om deres kulturhistoriske og arkitektoniske betydning som nationale klenodier.

”Selvom over 10.000 havde stemt, var der kun 30 stemmer mellem første- og andenpladsen, og der var intens spænding til det sidste,” fortæller Birthe Iuel, Præsident for Historiske Huse og fortsætter:

Historiske Huse afholdt konkurrencen for at vise de mange imponerede herregårde rundt omkring i landet - men også for, at skabe opmærksomhed omkring de skærpede vilkår, som har ramt ejerne. Støttemidlerne til at holde stederne er reduceret til et symbolsk niveau over de sidste 30 år, samtidig med, at statens krav til istandsættelse er øget.

Alle har kunnet stemme online på deres favorit og det har godt 10.000 gjort. For at undgå snyd har man kun kunnet afgive én stemme pr. IP-adresse (husstand eller firma).

Scavenius gamle gård

Som præmie får Voergaard et træ som, skal plantes ved en senere højtidelighed, hvor der også sættes en plakette op med inskriptionen 'Danmarks Smukkeste Herregård'.

En af Danmarkshistoriens kontroversielle skikkelser, tidligere stats- og udenrigsminister Erik Scavenius (Hans far var fætter til Jacob Brønnum Scavenius Estrup), ejede Overgaard fra 1914 og til 1946.

Erik Scavenius og hans sidste kone, den noget yngre Alice Scavenius, der i sin sidste tid boede i et lille hus i Gjerrild, ligger begravet ved den nærtliggende Voer Kirke.

Erik Scavenius beholdt kun selve hovedbygningen med have og park, mens jorderne frasolgtes. Hovedbygningen solgte han først videre i 1946 til Poul Einar Rützebeck, som også genopkøbte den gamle avlsgård Pulsgaarden.

I 1955 blev Voergaard og gods solgt til Ejnar Offer Oberbech-Clausen (han er i sig selv en fantastisk historie) og siden lagt ind under Det Grevelige Oberbech-Clausen-Péanske Familielegat. De næste fem år blev hovedbygningen igen restaureret, den gamle voldgrav blev oprenset og den murede bro, der ellers var blevet erstattet af en jorddæmning, blev genopført.

Oberbech-Clausen bragte rige kunstsamlinger fra sine franske slotte til Voergaard, hvor de fortsat kan ses på guidede rundvisninger.

Rigsgreve Ejnar Offer Oberbech-Clausen døde på Voergård Slot i 1963, 80 år gammel.

De fire eksperter:

  Britta Andersen, Museumsdirektør, Dansk Center for Herregårdsforskning

  Claus M. Smidt, Seniorforsker, mag. art. Medforfatter til bl.a. Hele samfundets eje og Kongehusets boliger.

  John Erichsen, tidligere museumsdirektør og medforfatter til bl.a. Herregården og bogen Grever, baroner og husmænd.

  Niels Peter Stilling, tidligere museumsdirektør. Forfatter til bl.a. Danmarks Herregårde og Politikens bog om Danmarks Slotte og Herregårde.

Her er de 17 nominerede herregårde

Jylland

  Bidstrup

  Clausholm

  Frijsenborg

  Lynderupgård

  Nørre Vosborg

  Skaføgård

  Voergaard

Fyn

  Glorup

  Hagenskov (Frederiksgave)

  Hesselagergaard

  Krengerup

Sjælland og øer

  Borreby

  Engestofte

  Gisselfeld

  Gjorslev

  Ledreborg

  Søholt

De fire eksperter:

  Britta Andersen, Museumsdirektør, Dansk Center for Herregårdsforskning

  Claus M. Smidt, Seniorforsker, mag. art. Medforfatter til bl.a. Hele samfundets eje og Kongehusets boliger.

  John Erichsen, tidligere museumsdirektør og medforfatter til bl.a. Herregården og bogen Grever, baroner og husmænd.

  Niels Peter Stilling, tidligere museumsdirektør. Forfatter til bl.a. Danmarks Herregårde og Politikens bog om Danmarks Slotte og Herregårde.

Her er de 17 nominerede herregårde

Jylland

  Bidstrup

  Clausholm

  Frijsenborg

  Lynderupgård

  Nørre Vosborg

  Skaføgård

  Voergaard

Fyn

  Glorup

  Hagenskov (Frederiksgave)

  Hesselagergaard

  Krengerup

Sjælland og øer

  Borreby

  Engestofte

  Gisselfeld

  Gjorslev

  Ledreborg

  Søholt

Publiceret 06 November 2018 16:20