Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Ulige vilkår for at planlægge konfirmation

Artiklens øverste billede
(Ill. foto).

Udmeldingen for næste års konfirmationer i Fornæs Pastorat nærmer sig med hastige skridt - hvordan mon udmeldingen kommer til at ske i år?

For at være forberedt på slagets gang, har forældre løbende henvendt sig til kirkekontoret i Grenaa med forespørgsel herpå. Beskeden retur lød, at vi ville få en udmelding i løbet af uge 6.

Mandag 6. februar klikker der besked ind på AULA.

”Vigtig information om konfirmationstilmelding, se også E-Boks.

Fra i år skal I selv vælge en dato for konfirmationen, I skal vælge en af 5 konfirmationer

Konfirmanden og familien skal finde ud af, hvilken dato, som passer familien bedst og måske om der er nogle konfirmander, som gerne vil konfirmeres sammen og følges ”til præst”

Tilmelding sker på kirkens hjemmeside og åbner for tilmelding onsdag d. 8. februar kl. 10”

Der går ikke mange minutter før der også er besked i E-Boks.

Her fremgår et skriv med følgende datoer:

Søndag d. 7. april kl. 9

Søndag d. 7. april kl. 11

Søndag d. 14. april kl. 9

Søndag d. 14. april kl. 11

Lørdag d. 20. april kl. 10 (kun for S-klassen)

Søndag d. 21. april kl. 9

Konfirmanderne skal gå til konfirmationsforberedelse hos den præst de skal konfirmeres ved.

Alle konfirmander går ”til præst” på samme tid direkte fra skolen.

Med den besked i E-Boks opstår der hos flere forældre en form for panik, hvad er det nu for noget og hvad gør vi nu for at sikre os lokaler, mad mm. 

Hvad blev der af traditionerne, det med at glæde sig over at skulle konfirmeres med sine ”gamle” klassekammerater?

Forældre til kommende konfirmander

Den procedure der har været i flere år, for udmelding af konfirmationsdatoer er ændret totalt. I flere år har 6. årgang kollektivt fået deres konfirmationsdato at vide - altid onsdag i uge 6. I år vælger man to dage før den officielle udmeldingsdato (8. februar), at ændre på alt. 

Betyder det så, at vi allerede nu skal forhåndsbooke lokaler? Når den tanke strejfer en forælder, så strejfer den sikkert også andre forældre.

Det viser sig at flere restauranter, hoteller og catering firmaer fik de første bookinger allerede mandag 6. februar. Flere forældre har udvalgt en dato og krydser alt hvad de har for, at den dato også er ledig ved konfirmationstilmeldingen 2 dage senere. Rygtet lyder at forældre sågar har forhåndsbooket alle datoer i ren desperation.

Friskolen fik fordel

I løbet af mandag 6. februar bliver det os bekendt, at Norddjurs Friskole på en konkret udmelding til eleverne mandag, allerede har fået deres dato for konfirmation.

Det selv samme har S-klassen på det skriv folkeskolen/pastoratet udsender mandag.

Det vil sige, at de er ”fritaget” for at skulle sidde klar lige præcis kl. 10, onsdag 8. februar og vente på besked om de nu har fået den dato de ønsker.

Det har resulteret i at flere lokaliteter er blevet booket allerede mandag 6. februar.

Vi er flere forældre der har undret sig over denne nye praksis og ikke mindst sene udmelding herom. Flere af os havde dertil en del spørgsmål. 

Skrivelsen fra E-Boks var udstedt af sognepræst og provst Lars Seeberg, som flere forældre efterfølgende har rettet skriftligt kontakt til.

Et af spørgsmålene til Lars Seeberg har blandt andet gået på, hvad begrundelsen er for, at Friskolen har fået dato for konfirmation før andre og det samme med S-klassen?

Et andet spørgsmål er hvorfor får vi denne praksis ændring af vide så sent, 2 dage før den ”officielle” udmelding?

Om Lars er bekendt med, at størstedelen af Grenaas restauranter er blevet booket mandag, med baggrund i deres udmelding? Men ALLERMEST hvor er det ærgerligt, at de unge mennesker ikke skal konfirmeres sammen med deres klasse.

Hvordan kan pastoratet garantere, at vores barn bliver konfirmeret med dem, han/hun gerne vil?

Når der bookes onsdag via hjemmesiden, er man så sikret denne dato?

Samme svar til alle

Vi har efterfølgende konstateret at vi alle har fået det samme svar fra sognepræst og provst Lars Seeberg:

”Fra kirkekontoret har jeg fået videresendt en mail fra dig med spørgsmål til den nye konfirmandindskrivning.

Beslutningen om ændringen er truffet i fællesskab blandt alle pastoratets præster og begrunder sig i følgende:

1. Mange familier har ønsket at kunne vælge sin egen konfirmationsdato frem for at få tildelt en fastlåst dato 2. Alle får muligheden for at vælge konfirmationsdato med hensyntagen til familie, tvillinger, andre konfirmationer.

3. Alle elever blandes i nye klasser til 7. årgang, dvs. ingen konfirmander er førhen blevet konfirmeret med deres egen klasse.

4. Alle har mulighed for at vælge samme dato som en god ven eller veninde at blive konfirmeret med.

5. Alle har fået 5 datoer at vælge imellem, og skulle en dato være optaget, så er der 4 andre datoer at vælge imellem 6. Friskolen får fri til konfirmationsforberedelse på et andet tidspunkt og har derfor sit eget forløb og sin egen konfirmation.

7. S-klasserne har konfirmationsforberedelse på Søndre skole har derfor sit eget forløb og sin egen konfirmation.

Indrømmet: Dette første år har Friskolens og S-klassernes konfirmander kunnet regne deres dato ud førend andre. Så er det jo godt, at de familier, som søger en bestemt restauration til festen, har fire andre datoer at vælge imellem.

8. Med dette system kan vi meget snart melde konfirmationsdatoer ud for 2025, 2026 og 2027, så alle kan vælge langt frem i tiden.

Og nu håber jeg, det vil lykkes for jer at finde den bedste dato, som både konfirmand og resten af familien bliver glad for”

 

Ikke korrekt

Men dele af besvarelsen mener vi er ukorrekte. 

Det har været sådan hidtil, at de unge mennesker blev konfirmeret med deres gamle 6. klasse og den ”nye” klasse på 7. årgang skal de på blå mandag med.

Lars skriver, at der er 5 datoer at vælge imellem, som vi har forstået det så er der er 3 datoer, hvor af 2 af datoerne har 2 tidspunkter. I alt 5 konfirmationer, men fordelt på 3 dage.

Forældre uden børn i S-klassen har ikke mulighed for at booke lørdag 20. april.

Hvorfor så al den skriv her fra os forældre? Er vi bare sådan nogen ”moderne” mødre og fædre, der bare vil have det vi peger på.

Hertil er svaret nej, vi er faktisk i bund og grund fuldstændig ligeglade med datoen. Vi er i øvrigt bare nogen forældre, der gerne vil det allerbedste for vores barn. Forældre, der bare gerne vil have at tingene forløber fair for alle. Forældre, der gerne vil have mindst mulig stress og frustration.

Men tankerne om den her nye praksis, giver simpelthen ingen mening. Når noget ikke giver mening, skal man så ikke italesætte det, uden at blive sat i bås, som dem der bare ”brokker sig”?

Hvad blev der af traditionerne, det med at glæde sig over at skulle konfirmeres med sine ”gamle” klassekammerater?

Ja, der dannes nye klasser på 7. årgang, men der er en vis tryghed ved at gå til konfirmationsforberedelse og blive konfirmeret med dem man har kendt de sidste 7 år.

Ikke plads til alle

I forsøget på at holde klassekammeraterne samlet forsøgte nogle klasser at tilmelde sig samme konfirmationsdato, men måtte efter få minutter af tilmeldingen konstatere, at der ikke var plads til alle. Senere på dagen fik en forælder at vide, at der kun var plads til 16 elever pr. konfirmation, det vil sige det aldrig har været tiltænkt, at man kunne blive konfirmeret med alle sine klassekammerater. Dette efterlod nogle enkelte tilbage, der ikke kunne tilmelde sig samme dato som sine kammerater. Lidt usmageligt, at unge mennesker har skullet stå med følelsen af, at der ikke var plads til ham eller hende. 

Med det resultat, at forældre nu har byttet internt og givet besked til kirkekontoret, men det giver da kun mere administrativt arbejde. 

Ideen om, at man fremover kender sin konfirmationsdato flere år forud, giver mening, men hvorfor skal det implementeres lige nu. Kunne man ikke have fastholdt eksisterende praksis og herefter præsentere, at praksis vil ændre sig fra et givent årstal. Om ikke andet, kunne man have præsenteret praksisændring allerede ved 6. årgangs start, så alle havde mulighed for at tilrette sig.

Ud fra tidligere kendt procedure om udmelding af konfirmationsdato, onsdag i uge 6, har de forældre med mulighed herfor, planlagt deres arbejde herom. Den sene ændring har givet en unfair situation for flere. En ujævn fordeling af eleverne, hvor det nu drejede sig om at have den hurtigste forældre, en forælder, der havde fri til at sørge for det, eller en forælder, der havde den rigtige tekniske kunnen.

Sognet har valgt at komprimere konfirmationerne i Grenaa på 4 datoer med 2 konfirmationer pr. dag på nær 20. april. Det sætter sine begrænsninger i forhold til at holde festen ude. Hvorfor ikke fordele konfirmationerne over flere weekender og dermed giver større mulighed for hoteller, restauranter mv., at kunne have et bredere udvalg. 

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk set tænker vi, at det kan have konsekvenser for restauratørerne, cateringfirmaerne og forsamlingshusene. 

Har sognet overhovedet tænkt den tanke? 

Vi lever i et samfund med online muligheder og handlen på nettet, vores lokale butikker er udsatte. 

Resultatet med så få datoer, over få weekender gør, at nogen forældre må holde festen i nabokommunen og ikke støtte vores lokale indenfor kommunegrænsen, fordi vores egne restauratører, hoteller mv. ikke kan afholde mere, er det rimeligt?

Vores tanke er: Lad de unge mennesker blive konfirmeret med dem, de kender, og lad dem blive konfirmeret med dem, de har gået i klasse med til 6. årgang og koble det sammen med ideen om, at datoerne ud i fremtiden bliver offentliggjort tidligere. Sidst, men ikke mindst, tænk på vores lokale udbydere af lokaler, mad mm. og fordel datoerne over flere weekender, så udbuddet bliver større og pengene bliver i kommunen.

Provst Lars Seeberg beklager hvis nogle forældre har følt sig dårligt behandlet. Pressebillede


Svar fra provsten

Avisen har tilbudt provst Lars Seeberg at svare på kritikken fra forældrene:

»Allerførst vil jeg undskylde, at nogle forældre har følt sig dårligt behandlet – det har selvfølgelig ikke været meningen med vores (præsternes) store ønske om at tilbyde frit valg til en række konfirmationstider. 

Ingen ønsker vel overfyldte hold eller konfirmationer, og jeg hører da også nu et ønske om at sprede konfirmationerne ud over flere søndage. Det vil bestemt blive taget til følge

Lars Seeberg

Jeg vil også undskylde, at jeg har lavet to fejl: Der tilbydes ikke konfirmation på 5 datoer, men på fem tider, fordelt på 3 datoer. Altså færre datoer. 

Og at konfirmander fra Norddjurs Friskole kunne kende en sikret konfirmationsdato før andre. Dette sidste skyldes, at elever fra Norddjurs Friskole får fri fra skolen til konfirmationsforberedelse en anden dag end alle andre og derfor skal følge et særskilt hold og konfirmeres med dette hold. 

Alle elever fra Søren Kanne skole fik besked på samme tid, og to dage førend tilmeldingen ville åbne. Sådan blev det gjort, for at konfirmander og deres familier kunne nå at stemme af med fætres og kusiners konfirmationer eller at aftale med de nærmeste venner og veninder, hvilken dag, som ville passe bedst. 

Udgangspunktet for denne tilmelding har alene været at give mulighed for at vælge sin konfirmationstid. Vi har igennem årene fået mange meldinger om, at det slet ikke er alle unge i 6.-7. klasse, som ønsker at blive konfirmeret med den gamle klasse. Nogle vil hellere følges med én fra en anden 6. klasse, nogle vil blot følges med én bestemt ven, og altid er der nogle, som er kommet i klemme i familieplanlægningen. Derfor skulle tilmeldingen gives fri. At blive konfirmeret med sin gamle 6. klasse er jo ingen garanti for at blive konfirmeret med dem, konfirmanden gerne vil. 

Tilmeldingen blev åbnet onsdag kl. 10, som var det tidspunkt, hvor der i nogle år er blevet frigivet nye konfirmationsdatoer. Det blev samme tid, for at de forældre, som havde tilrettelagt arbejdstid efter at sidde klar ved telefonen, netop også nu var fri til at tilmelde den dato, konfirmanden og familien ønsker.

Inde i tilmeldingen er der begrænsede pladser, så konfirmanderne bliver fordelt på de 5 konfirmationer. Ingen ønsker vel overfyldte hold eller konfirmationer, og jeg hører da også nu et ønske om at sprede konfirmationerne ud over flere søndage. Det vil bestemt blive taget til følge. 

Der er ikke tradition for lørdage som konfirmationsdage i Grenaa, og ingen tør åbne for enkelte lørdage efter den opstand, vi her har oplevet.

Jeg er kun ked af, at der bliver skældt ud over, at S-klassen har fået en konfirmationsdato for sig selv, endda en lørdag. Som alle ved, er S-klassen konfirmander, som har brug for ro omkring sig, og som vi derfor vil gøre lidt ekstra for at give en god konfirmationsdag. Det håber jeg på forståelse for.«

 

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.