Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Når man selv anbringer sin bagdel i klaskehøjde

Artiklens øverste billede
Arkivtegning: Rasmus Sand Høyer

I debatindlægget i Lokalavisen ”Lyt ikke til de røde heksedoktorer” kalder jeg den socialdemokratiske udvalgsformand Lars Møller for socialkammerat og levebrødspolitiker. Lars Møller føler sig åbenbart stødt over udnævnelserne, da han i sit svar hævder, at jeg må have ondt af den måde, han har valgt at leve på.

Når socialdemokratiske byrådspolitikere bevidst udøver nepotisme og favoriserer egne kammerater frem for andre, og da Lars Møller er en central aktør i dette spil, er Lars efter min opfattelse en helstøbt socialkammerat. Da Lars Møller siden 2011, viser det sig nu, bevidst har valgt ikke at påtage sig et reelt arbejde - på trods af, at hans egen statsminister Mette Fredriksen ellers udtaler, at ”Danmark ikke er et kollektiv, hvor nogen kan drive den af, mens andre knokler”, synes benævnelsen levebrødspolitiker vel også at være på sin rette plads.

Lars Møller oplyser videre i sit svar, at hans vederlag som politiker i Norddjurs kommunalbestyrelse i 2020 udgjorde 309.643 kr. Det er sikkert rigtigt, men jeg kan godt mistænke dig for bevidst at vildlede borgerne, for du glemte dit honorar som medlem af Grenaa Havns bestyrelse, hvor du er udpeget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det er vel ikke alene interessetimer, du leverer der.

Når ret skal være ret, synes jeg, at du skylder borgerne at oplyse, hvor meget din samlede politikerløn udgjorde i 2020.

Ellers kan jeg betro Lars Møller, at jeg ingenlunde har ondt af hans levevalg, men på andre områder har jeg bestemt ondt af Lars og de uheldige situationer, han som politiker gang på gang bringer sig selv i. Det handler frem for alt om, at Lars som politiker, givetvis godt støttet af borgmester Jan Petersens diktatoriske ledelsesstil, åbenlyst har svært ved at træffe de nødvendige og ofte upopulære beslutninger. Selvfølgelig af frygt for ikke at blive genvalgt til sin formandspost og derved sikre sig sit levebrød.

En form for betændelsestilstand, som flere politikere og især socialdemokrater synes at lide af. Det er tydeligt, at fakta, der ikke trækker i deres retning, bevidst ignoreres. Desværre er det i dag sådan, at det efterhånden mere synes at være reglen end undtagelsen, at den politiske magt korrumperer de socialdemokratiske byrådspolitikere. Igennem alle årene, hvor de har siddet på magten, har de tilegnet sig en udpræget evne til at udvise immunitet over for fakta, der ikke er til gavn for dem selv.

TV2-Østjylland har igennem de seneste år bragt flere seriøse indslag, hvor tidligere og mangeårige medarbejdere i kommunale institutioner hørende under socialområdet, hvor Lars Møller er udvalgsformand, modigt har stået frem og fortalt åbent og ærligt om en syg arbejdskultur og et betændt arbejdsmiljø, der i alle henseender kan henføres til en inkompetent ledelse. På trods af, at Socialtilsynet udtalte en skarp kritik af forholdene på institutionerne, affejede Lars Møller uden videre al kritik.

Lokalavisen bragte i foråret 2021 et indlæg, hvor en tidligere mangeårig medarbejder i en kommunal institution i Grenaa fortæller om enslydende oplevelser, hvor problemerne igen falder tilbage på ledelsen eller måske rettere sagt manglen på samme. Lars Møller er igen tavs som graven og forsøger at tie fortællingen ihjel.

Og senest har Lars Møller, i forbindelse med en borgers tvangsflytning fra Hospice Djursland til en kommunal plejebolig, været fremme i Lokalavisen for at fastslå, at kommunen, og dermed også Lars selv, ikke har fejlet i sagen.

Mon ikke Lars Møller, at der efterhånden er rigtig mange borgere i kommunen, der ikke er enig med dig.

Alexander Myrhøj, der sidder i byrådet for SF, kender, måske på baggrund af egne erfaringer, til de mange kritisable sager og foreslår som ansvarlig politiker, at der iværksættes en uvildig undersøgelse af hele socialområdet, så problemets karakter og omfang kan blive belyst. Forslaget bringes til afstemning i byrådet, hvor det på borgmester Jan Petersens og Lars Møllers anbefaling nedstemmes af samtlige socialdemokrater. Således også af Tom Bytoft, der ellers er gift med Kirsten Bytoft, der netop var en af de centrale personer, der stod frem i indslaget på TV2-Østjylland og udtalte en endog meget skarp kritik af ledelsen på den pågældende institution og vel egentlig også af kommunens håndtering af sagen. Kirsten blev sygemeldt og måtte til sidst nødtvunget forlade sin arbejdsplads, men på trods heraf valgte hendes mand Tom Bytoft ikke at støtte forslaget om en tilbundsgående undersøgelse.

Hvor synes det dog grotesk.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Tag endelig ikke fejl; socialdemokraterne er alle som én klar over, at der er kæmpestore ledelsesmæssige problemer indenfor hele socialområdet, men bevidst agerer de ikke på problemerne. Man vælger at lukke øjne, øre og mund, men så længe ledelsen er den samme i og omkring institutionen, så vil problemerne også forblive de samme. Alene for alibiets skyld iværksatte socialdemokraterne en intern undersøgelse, hvor særligt udvalgte personer blev interviewet. Uforståeligt nok fandt man ikke behov for at invitere en eneste af de medarbejdere, der havde modet til at stå offentligt frem og fortælle deres gruopvækkende oplevelser i medierne, i undersøgelsen.

En lektor i socialret udtalte da også følgende meget klart, at rapporten, der kom ud af undersøgelsen, var noget makværk, der ikke kunne bruges til noget som helst.

Lars Møller har netop husstandsomdelt sin ´valg-flyer´, hvor han ikke står tilbage med at rose sig selv og sine politiske evner. Ældre skal have tryghed og respekt, Bedre forhold for pårørende, Aktiv erhvervspolitik, Vi skal tage godt hånd om borgere med et fysisk eller psykisk handicap og Politik er ikke bare snak. Og sidst fremhæver Lars, at han har fået madlavningen tilbage på de kommunale plejecentre.

Lars Møller har tilsyneladende genopfundet den dybe tallerken eller også har han en elendig hukommelse. For det var Lars selv, der nedlagde alle køkkenerne på kommunens plejecentre for i stedet at servere ugepakker til kommunens ældre borgere med vakuumpakket mad fra Djurs Mad. Kun 7 år senere får Lars den geniale ide, at nu skal Djurs Mad lukkes, og kommunens borgere skal igen have velduftende mad, der er tilberedt på de kommunale plejecentre.

Det kostede knap 40 millioner kr. at etablere Djurs Mad, og det har vel kostet i størrelsesorden 20 millioner kr. at nedlægge og genopbygge samtlige køkkener på de kommunale plejecentre. Da Djurs Mad i 2018 blev solgt til en privat køber for 6 millioner kr., udtalte Lars til Lokalavisen, at han så salget som værende en god forretning for Norddjurs Kommune.

En god forretning Lars; ja, sådan kan man se så forskelligt på, hvad godt købmandskab er.

Siden Jan Petersen i 2010 blev borgmester, er det kun gået ned ad bakke for Norddjurs Kommune. Skolestrukturen er smadret, kommunen har Danmarks suverænt dårligste veje og en af de højeste skatteprocenter. Ældreplejen ligger på et uacceptabelt niveau, og Norddjurs Kommune er en af de kommuner i landet, der har flest anbringelser af børn og unge pr. indbygger (60 % flere end fx Randers Kommune). Senest har Dansk Industri i sin årlige undersøgelse af Lokal Erhvervsvenlighed placeret Norddjurs Kommune som nr. 71 ud af landets 98 kommuner. Og endelig er befolkningstallet i indeværende valgperiode faldet med knap 1.100 personer.

Det er ganske enkelt katastrofer af dimensioner.

Til kommunalvalget tirsdag den 16. november synes det rimeligt, at socialdemokraterne vurderes på de forgangne 4 år (eller mere) - og ikke igen forsøger at spise vælgerne af med valgflæsk.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen