Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

10. klasse tilbage til det vestlige Norddjurs

Artiklens øverste billede
Ole Svit (R) og Jens Meilvang (LA). Privatfoto

En af vores fælles mærkesager er en kommune i balance - der skal investeres både i de større byer, men også i landområderne, hvor over halvdelen af borgerne bor.

Vi går til valg på, at der skal genetableres et 10. klasses tilbud i den vestlige del af Norddjurs.

10. klasse udbydes i øjeblikket kun i Grenaa - det betyder, at de unge fra den vestlige del af kommunen bruger flere timer om dagen i bus. Vi er ikke i tvivl om, at mange fravælger 10. klasse netop pga. den lange transporttid.

For mange elever er 10. klasse afgørende for efterfølgende at få en ungdomsuddannelse, og det skal ikke være en geografisk forhindring der gør, at vi taber de unge.

Vi foreslår helt konkret, at 10. klasse genetableres på Auning Skole - at Auning Skole bliver budget- og pædagogisk ansvarlig for tilbudet.

Et 10. klasses tilbud i Auning skal kunne rumme elever, der har brug for en tydelig kobling mellem de teoretiske fag og praksis, så for eksempel matematikkens procentregning eller vinkelberegning giver mening for eleverne. Denne kobling kan bedst ske igennem praktiske opgaver i værksteder og butikker, så der skal selvfølgelig være et tæt samarbejde mellem områdets håndværks-/ produktionsvirksomheder og detail-/servicevirksomheder.

Dette tætte samarbejde vil formodentlig også betyde, at flere af eleverne vil vælge at gå videre på en Erhvervsuddannelse og blive faglærte.

Med nuværende ca. 80 elever på 9. årgang i Auning Skole, vil det være muligt at skabe et godt og stabilt socialt og pædagogisk miljø. Der skal selvfølgelig være et tæt samarbejde med Viden Djurs, Grenaa Gymnasium og Social og Sundhedsskolen ift. brobygning og måske også fælles studieture og fester.

Vi vil give skolen og skolebestyrelsen frie rammer til at udarbejde et attraktivt tilbud på ovennævnte grundlag.

Vi mener samtidig, at tiden er inde til at genetablere en overbygningskole i Allingåbro. Der er et elevgrundlag, og der er gode argumenter, når vi ønsker bosætning i den nordvestlige del af kommunen. Derudover vil det forkorte transporttiden for mange overbygningselever. Overbygningsskolen skal rumme eleverne fra Langhøjskolen i Vivild, Rougsø Skolen i Ørsted samt Allingåbros egne elever.

Vi bringer forslagene nu, fordi det bliver en del af vores indspark til en konstitueringsaftale efter kommunalvalget.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen