Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Vi blev taget med bukserne nede

Artiklens øverste billede

Da de første ansøgninger kom om etablering af større solcelle anlæg i Norddjurs Kommune, var det voldsomt at skulle tage stilling til, om vi skulle arbejde videre med disse ansøgninger. Den første dagsordensatte ansøgning var et anlæg ved Søby. Det viste sig, at der egentligt var to ansøgninger.

Anlæggenes størrelser gjorde, at Søby og den nærliggende Søbygaard blev totalt omkransede af de to anlæg.

Dette kunne jeg slet ikke forholde mig til. Da det gik op for mig hvor store de var, stillede jeg mig selv det spørgsmål ”skal vi virkelig plastre vores skønne kommune til med så store anlæg”.

Det var udelukkende åbne og gode landbrugsarealer, som skulle tages ud af drift.

Illustration: Thomas Woody

Den varierende drift, der er på sådanne agre, er jo med til, at vi som mennesker kan opleve alle årstider på forskellig vis.

Siden er der kommet flere ansøgninger, som gennem forvaltningen bliver lagt på os politikkeres bord. Ud fra dette skal vi forholde os til det videre sagsforløb.

Det bliver udlagt som om en kommune skal behandle sådanne ansøgninger. En forvaltning fremlægger det til politisk vurdering. Og her kan der jo siges nej til en ansøgning, alt efter et givent flertal.

Det vil for mig betyde at ansøgningerne ved Ålsrode og Søby, ikke skal iværksættes

Niels Basballe

Jeg tror ikke, vi var klædt godt nok på til at forstå konsekvenserne af de store arealer, det virkelig drejede sig om.

Jeg havde hellere set, at Norddjurs Kommune fik det opdrag at skulle udpege de arealer, som var brugbare. Dette gjorde vi i forhold til vindmøllesagerne, hvor så investorerne kunne byde ind.

Det er jo ren og skær økonomi, der ligger bag de solcelleansøgninger, vi ser ansøgt om i Norddjurs Kommune. Det er ikke reduktionen af CO2, der er det virkelige mantra, men en nemmere indtjening i forhold til den konventionelle landbrugsdrift.

Jeg ser hellere, at mindre anlæg etableres, så produktion af strøm og varme går til central opvarmning. Det er der flere eksempler på. For eksempel ved tre fjernvarmeanlæg i Norddjurs Kommune, suppleres der med solcelle anlæg. Det giver billigere varme til forbrugerne i henholdsvis i Grenaa, Trustrup og Vivild.

Vi har sat et maksimum på 1000 hektar i alt i vores kommune. Når dette er nået, skal vi genoverveje, om der skal yderligere anlæg op at stå. Med de ansøgninger, der ligger nu, er de samlede ansøgte på cirka 800 hektar uden de reduktioner, der er foretaget.

De mere oplagte steder at etablere solcelleanlæg, er sammen med skovrejsning og ved særlig udsatte drikkevandsforsyninger. Ved udtag af lavbundsjorde kan man jo også etablere solcelleanlæg og ikke kun vandreservoir. Og ved større erhvervsområder giver det mening at producere solcellestrøm til virksomheder, der ligger i området.

Hvad er det reelle behov netop nu for produktion af solcellestrøm?

Dansk Solcelleforening har formuleret en vision om at det danske elforbrug i 2030 skal baseres på 20 procent af solceller. Hvis man omskriver dette i hektar, vil det være cirka på 7000 hektar.

Danmarks Naturfredningsforening har i et estimat fremlagt, at der frem til 2030 bliver etableret anlæg på 7000-9000 hektar ved 20 procent af den samlede energiproduktion, skal leveres af solceller, så vil et areal på for eksempel 8000 hektar fordelt i hele landet på de 98 kommuner, være cirka 80 hektar pr. kommune.

Og når disse anlæg er etableret, og hvis nødvendigheden om yderligere produktion viser sig, er der jo stadig mange arealer, som kan udbygges, og hvis man kalkulerer med mindre anlæg, kan jeg ikke se problemer i dette.

Jeg føler, jeg famler i blinde, og mener vi skal tage en time out, for at få belyst behov, strategiske placeringer samt udtage de arealer, hvor det vil give mening.

Det vil for mig betyde at ansøgningerne ved Ålsrode og Søby, ikke skal iværksættes.

Jeg kan simpelthen ikke forliges med, at nogle af de bedste landbrugsjorde skal tages ud af drift i stedet for de udpinte og dårligere lavbundsjorde som måske ikke vil blive taget ud.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen