Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Forsyningsselskaber kan blive katalysator for den grønne omstilling

Artiklens øverste billede
Ulf Harbo, Enhedslisten, medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune

Enhedslistens politiske ordfører og klimaordfører Mai Villadsen kommer til Norddjurs søndag 26. september.

Enhedslisten Norddjurs ser frem til at vise vores klimaordfører hvor langt vi er i Norddjurs med klimatiltag i det kommunale vandrensningsselskab AquaDjurs, samt drøfte hvilken rolle de kommunale selskaber kan spille i løsningen på de klimaproblemer vi står i.

Enhedslisten Norddjurs har et vigtigt budskab, vi håber Mai Villadsen tager med til Christiansborg.

Norddjurs Kommune står, sammen med andre fattige landdistrikter med stor svineproduktion, midt i en menneskeskabt miljøkatastrofe grundet mangler i den lovgivning, der skal begrænse landbrugets udledninger både i lokalmiljøet og vores sårbare havmiljø.

Men lad os starte med det positive at vi i AquaDjurs er helt i front med klimatiltag.

Vi er fem folkevalgte i AquaDjurs bestyrelse og gennem de sidste seks år har jeg som byrådsmedlem for Enhedslisten haft den store ære at være med i en positiv og spændende udvikling for vores klima, havmiljø og trængte CO2-regnskab.

Der er dog ikke helt enighed om hvad der er vigtigst i AquaDjurs, hvilket vi så sidste efterår, da afstemningen om lavere takster endte med en formandsbeslutning om ikke at sætte taksten ned, fordi vi stod helt lige fire mod fire.

Det spinkle flertals holdning er vi skal fastholde en rimelig takst med muligheden for at investere mere i den grønne omstilling og CO2-reduktion til glæde ikke kun for kommunens borgere, men også for kommende generationer.

Det kan vi, fordi AquaDjurs med en fremragende visionær ledelse og med bestyrelsens opbakning har opnået en klar frontposition med hensyn til både økonomi, klima, CO2-reduktion og havmiljøet.

AquaDjurs er helt i front både hvad angår klimamålsætninger, effektiv drift og stabile og lave takster.

Det er dog Enhedslisten Norddjurs klare målsætning at vi skal beskytte vores havmiljø yderligere ved at opkøbe lavbundsjorde og skabe naturzoner og korridorer.

Vores vision er, at AquaDjurs som renser spildevand fra hele Norddjurs, skal investere i klima, grøn omstilling og renere vand på hele Djursland.

For lige meget hvor rent vandet er når det ledes gennem vores rensningsanlæg bliver vores havmiljø desværre i stigende grad belastet af et for højt næringsindhold, fra landbrugets udledninger, som giver for mange alger, iltsvind og reducerer antallet af arter.

Hvad er vores økonomiske forudsætninger for at investere i yderligere klimatiltag?

AquaDjurs er gældfri i 2034 med en lav takst på 26 kroner per kubikmeter sammenlignet med vores nabo i Syddjurs spildevand, der har en takst på 38 kroner per kubikmeter.

Vi kan derfor med ren samvittighed over for vores kunder investere endnu mere progressivt ved at lade AquaDjurs gå i front med at opkøbe jord ved drikkevandsboringer, rundt om søer, landsbyer, langs åer og langs kysten for at beskytte vores grundvand og havmiljø og dermed leve op til AquaDjurs motto ”Vi sørger for rent vand”.


Vil du hver dag modtage de væsentligste nyheder fra Norddjurs direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis Lokalavisen Norddjurs' nyhedsbrev - klik her, indtast din mailadresse, find Norddjurs på listen og tryk tilmeld.
d

Vi kan med investering i natur både opnå vores klimamålsætning i AquaDjurs om CO2 reduktion på 82 procent inden 2025 (Den nationale målsætning er 70 procent inden 2030) og med flere naturzoner aflaste landsbyer, ådale, vandløb, kyster og havmiljø fra landbrugets udledninger af kvælstof og fosfor og dermed sørge for mere rent vand på Djursland.

Vores opkøb af landbrugsjord kan bidrage til produktionen af grøn energi fx med solceller i forbrugerejede klimaparker, hvilket kan være med til at finansiere endnu mere opkøb af lavbundsjorde, der fredes og sættes fri til natur til glæde for fællesskabet og kommende generationer.

Særligt udtagning af lavbundsjorde er noget der batter i CO2-regnskabet samtidig med at det er guld værd for vores hav- og vandmiljø.

Vi ser desværre at lovgivningen halter bagefter og at den frivillige ordning til udtagning af lavbundsjorde ikke bliver brugt nok.

Vi vil gerne understrege over for vores klimaordfører Mai Villadsen at Klimaet har behov for hurtig handling med statslig finansiering og statslig udpegning af belastede vådområder. Vi ved der skal et flertal til, men håber i det mindste at budskabet når frem, kommunerne står lige nu alene med et landbrug der belaster lokal og havmiljø uden for kontrol.

Det er nu vi skal handle - ja faktisk var det i går, så det er nu vi skal gøre en ekstraordinær indsats som kommune og som forbrugere igennem vores forsyningsselskaber og tage et større ansvar for vores natur og miljø ved at arbejde benhårdt for at betale af på vores CO2-gæld.

Vi har som højt udviklet industrisamfund med ufattelige velfærdsgoder og et landbrug der producerer fødevarer til hele verden en meget stor CO2-gæld på grund af udledninger fra dyreproduktion og vores enorme forbrug af fossile brændstoffer de sidste 100 år.

Lad os gå sammen om at betale tilbage på vores CO2-gæld i stedet for at efterlade regningen til kommende generationer.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Læs også

Del artiklen