Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Borgernes affaldssortering gør en forskel

Artiklens øverste billede
Christina Busk, miljøpolitisk chef i brancheforeningen Plastindustrien

I Lokalavisen Norddjurs skriver Kate Barner (kommunalvalgskandidat for V), at vi skal blive bedre til at sortere affald, så vi kan genanvende flere ressourcer.

Det er et budskab, som jeg bakker fuldt og helt op om. Imidlertid gør Kate Barner sig også til talsperson for, at vi skal overlade mere af affaldssorteringen til robotter i stedet for til borgerne.

Tanken lyder umiddelbart besnærende, men der er danske eksperter, som peger på, at det giver rigtig god mening, hvis borgerne hjælper til.

Blandt andet har professor Thomas Fruergaard ved DTU Miljø tidligere udtalt:

»Helt basalt kan man sige, at jo mere sammenblandet en affaldsstrøm man har, jo større indsats og mere energi skal der bruges på at sortere den rent op i store mængder. Så hvis man har den samme mængde affald, som er forsorteret ved kilden, så er det altså alt andet lige nemmere at sortere det ud, end ved eftersortering af restaffaldet.«

I Plastindustrien repræsenterer vi størstedelen af de danske plastgenanvendelsesvirksomheder. Deres praktiske erfaringer med kildesorteret plastaffald stemmer overens med professor Thomas Fruergaards budskab.

Mit indlæg skal dog ikke tolkes som om, at vi i plastbranchen er teknologiforskrækkede. Tværtimod ser vi stor værdi i, at der bliver udviklet ny teknologi, som kan skærpe sorteringsprocessen – for eksempel via digitale vandmærker – men borgernes hjælp spiller en vigtig rolle.

Kate Barner skriver også, at der ikke er en garanti for, at de enkelte borgere vil sortere mere end de allerede gør i dag.

Der er jeg mere optimistisk, hvilket blandt andet skyldes en undersøgelse fra IDA, som sidste år viste, at et flertal af danskerne er positive overfor at skulle sortere mere affald. Der er med andre ord opbakning til den klimaplan for affaldsområdet, der er vedtaget Folketinget, og som langt de fleste kommuner nu er ved at implementere.

Et overset aspekt i debatten er, at det er uklart hvilken råvarekvalitet et sorteringsanlæg kan opnå, såfremt kildesorteringen bliver skåret væk. Kan råvaren kun bruges til lav-kvalitetsprodukter eller kan den bruges til mere avancerede formål? Her ønsker vi og vores medlemmer, at der er fokus på kvalitet frem for kvantitet, så eksempelvis plastemballager kan blive til nye plastemballager, som kan bruges igen og igen.

Genanvendelse af affald er på mange måder en bedre klimamæssig løsning sammenlignet med affaldsforbrænding.

Udregninger foretaget af rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe konkluderer, at der ved brug af et 1 kg genanvendt plast kan opnås en reduktion mellem 2,1-2,6 kg CO2 sammenlignet med brug af 1kg ny/jomfruelig plast.

Derfor arbejder vi for, at Danmark i forhold til plast skal gå fra at være en forbrændingsnation til at være en genanvendelsesnation. Og der spiller borgernes affaldssortering en vigtig rolle.


Læs også

Del artiklen