Roserne til Maltfabrikken har været mange siden indvielsen i juni 2020. Prisregnen er måske først lige begyndt

Roserne til Maltfabrikken har været mange siden indvielsen i juni 2020. Prisregnen er måske først lige begyndt

Renoverprisen: Maltfabrikken tættere på finalen

De historiske bygninger i Ebeltofts bymidte er blandt de 18 projekter, hvorfra de seks skal nomineres til Renoverprisen 2021

Af
Lars Norman Thomsen

EBELTOFT Maltfabrikken var blandt de 128 renoveringsprojekter, som blev indstillet til Renoverprisen 2021.

Renoverprisen uddeles hvert år til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Prisen er et samarbejde mellem Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

Vinderen modtager en prisstatuette og en check på 100.000 kroner.

Renoverprisen adskiller sig ikke kun fra andre byggepriser ved at belønne renovering frem for nybyggeri. Den er også særegen, fordi den hylder et helt projekt frem for en enkelt bidragsyder. Renoverprisen er en pris til alle, der har været involveret i det vindende projekt – lige fra bygherre til rådgivere og håndværkere.

Syretestes yderligere

Den knaldrøde bygning er et smukt vartegn for Ebeltoft By

Den knaldrøde bygning er et smukt vartegn for Ebeltoft By

Samtlige 128 projekter er blevet set nærmere efter i sømmene afs Renoverprisens nomineringsudvalg, der har foretaget den første sortering af projekterne. Feltet er således kogt ned til 18 renoveringsprojekter, og det er fra dette felt, at 6 projekter skal nomineres til prisen – og i sidste ende er det herfra, at vinderen skal findes.

Nu venter en grundig undersøgelse af, om de 18 projekter lever op til Renoverprisens kriterier. Undersøgelsen foretages af BUILD, Institut for byggeri, by og miljø. Resultaterne skal blandt andet støtte Renoverprisens nomineringsudvalg, når de skal koge feltet yderligere ned til 6 nominerede projekter.

Inden de 6 nominerede projekter offentliggøres i midten af juni, er også de entrepriseretlige forhold ved projekterne blevet undersøgt af advokatfirmaet Molt Wengel, og nomineringsudvalget har besigtiget de 6 udvalgte projekter.

FAKTA

De 18 projekter, der nu er ét skridt tættere den endelige nominering:

 • Pilotprojekt Blok 4B, Gellerup
 • Ringbakken 1-19F, Sønderborg
 • Bakkegården, Frederikshavn
 • Ørsteds Haver, Frederiksberg
 • Filmlageret, København S
 • Revitalisering af Regina, Aarhus C
 • Grøndalsvængets Skole, København NV
 • Politiskolen i Vejle, Vejle
 • Roskilde Festival Højskole, Roskilde
 • Bølgen, Gilleleje
 • Landhuset i Taulov, Fredericia
 • Omdannelse af Café Jorden Rundt, Dronningmølle
 • Copenhagen Distillery Venue, København
 • Skib i et bølget taglandskab, Thorsminde
 • Maltfabrikken i Ebeltoft
 • Jørgensens Hotel, Horsens
 • Villa Copenhagen, København
 • Vandværket, København NV

FAKTA

Nomineringsudvalget og Valgkollegium

Nomineringsudvalget består af en formand og tre medlemmer, som repræsenterer bygherreerfaring, arkitekt- og ingeniørfaglig viden. Nomineringsudvalget er udpeget direkte af styregruppen for Renoverprisen og består af:

 • Formand for udvalget, Karen Mosbech (adm. direktør, Freja Ejendomme)
 • Henrik Mielke (direktør, CEO, Enemærke & Petersen)
 • Kasper Lynge (viceinstitutleder, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet)
 • Lisbet Wolters (stadsarkitekt, Vejle Kommune)

Når seks projekter er nomineret, skal valgkollegiet stemme om, hvem der skal kåres som Danmarks bedste renoveringsprojekt. Valgkollegiet består af 70 personer fra byggebranchen. Medlemmerne kommer fra hele landet og dækker branchen bredt

FAKTA

Kriterier til de nominerede til Renoverprisen 2021

Alle indstillede projekter bedømmes ud fra følgende kriterier: 

 • Bæredygtighed: Klimahensyn og bæredygtighed er tænkt ind i alle projektets faser og i selve løsningen. Fra genanvendelige, miljørigtige og eventuelt genbrugte materialer i etableringsfasen til ressourceforbrug på byggepladsen og bygningens daglige drift – fx i form af energioptimering
 • Brugskvalitet og bidrag til omgivelserne: Projektet fungerer optimalt og vurderes positivt af brugerne. Samtidig gør projektet en forskel for de nære omgivelser ved at bidrage med sociale, arkitektoniske og oplevelsesmæssige kvaliteter  
 • Udførelseskvalitet og værdiforøgelse: Håndværk, rådgivning og arkitektur i projektet er udført på et højt fagligt niveau. Løsningen har desuden givet et værdiløft – både for bygningen, for ejerne og for brugerne  
 • Eksempelværdi: Projektet rummer et potentiale for at danne skole og udvikle renoveringsdisciplinen. Gennem de konkrete løsninger tjener det som eksempel og inspiration for andre – både i stor og lille skala  
 • Samarbejde: I alle led af byggeprocessen har samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende, brugere og myndigheder været velfungerende og eksemplarisk

Publiceret 07 April 2021 17:30