Det er nu muligt for borgerne i Sydjurs- og Norddjurs Kommune at benytte genbrugspladsen ved Feldballe uden for åbningstid. Pressefoto

Det er nu muligt for borgerne i Sydjurs- og Norddjurs Kommune at benytte genbrugspladsen ved Feldballe uden for åbningstid. Pressefoto

Aflever affaldet uden for åbningstiden

Borgere i begge Djursland-kommuner får nu øgede muligheder for at komme af med affaldet

Af
Simon Carlson

Feldballe Erhvervskunder, private borgere og sommerhusejere i Syddjurs- og Norddjurs Kommune har nu mulighed for igennem en forsøgsordning at aflevere deres affald uden for normal åbningstid på Feldballe Genbrugsstation.

Den bemandede åbningstid ændres ikke, men det vil i forsøgsperioden være muligt at aflevere affald alle dage fra klokken 6.00 om morgenen til klokken 21.00 om aftenen via en selvbetjeningsløsning. Det skriver Reno Djurs på sin hjemmeside.

Reno Djurs ønsker med forsøget af afprøve muligheden for at øge servicen for deres brugere, ved at gøre det endnu mere fleksibelt at komme af med affald på genbrugsstationen.

Nummerplade er nøglen

For at benytte Feldballe Genbrugsstation uden for normal åbningstid skal man tilmelde sig ordningen. Når man tilmelder sig udvidet åbningstid, accepterer man samtidig betingelserne samt vilkårene for videoovervågning og anvendelse af data.

Når man tilmelder sig, kobles et eller flere mobiltelefonnumre til ens nummerplade, der fungerer som 'nøgle' til pladsen.

Når man ankommer til genbrugsstationen, aflæses nummerpladen og porten åbner automatisk og bommen vil vise grønt lys.

Sker dette ikke, kan det registrerede mobilnummer bruges til at ringe til telefonnummeret angivet ved indgangen, hvorefter porten og bommen ind til pladsen åbner.

For privat og erhverv

For privatpersoner er det gratis at tilmelde sig og benytte de udvidede åbningstider for privatpersoner. For erhvervskunder kræves det, at virksomheden allerede er oprettet som betalende kunde med Reno Djurs abonnementsordning. Abonnementet giver direkte adgang, når tilmeldingen til udvidet åbningstid er gennemført. Grænsen for aflevering af affald er to ton om året per tilmeldt bil.

Der er fortsat vigtigt, at affaldet bliver sorteret korrekt, også når personalet er gået hjem. På Reno Djurs hjemmeside kan man finde affaldsguide og fraktionskort, der guider til en rigtig sortering.

Fakta

Udenfor åbningstid

  • Pladserne er ubemandede uden for normal åbningstid og de er videoovervågede
  • Farligt affald - olie og kemikalier modtages ikke, når pladserne er ubemandede
  • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan man benytte sig af pladsernes nødtelefon eller ringe på 24 24 05 06
  • Man lukker kun sig selv ind og ud på pladsen. Det er på eget ansvar, at der ikke er andre, der kører med ind
  • Gi’ det videre-containerne er åbne, men det er forbudt at tage ting i de andre containere.
  • Færdsel på eget ansvar. Der gruses og saltes kun i normal åbningstid, så vær ekstra opmærksom i frostvejr
  • Der vil være tung trafik på pladserne uden for normal åbningstid, da containertømning mm. foregår i dette tidsrum. Vær derfor opmærksom og overhold altid færdselsloven.

Kilde: www.renodjurs.dk

Publiceret 05 March 2021 10:00