Om et års tid kan dette være indgangen til Grenaa Idrætscenter. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Østergaard (V) lægger ikke skjul på, at det er det forslag, han gerne ser realiseret. Grafik: JaJa Architects

Om et års tid kan dette være indgangen til Grenaa Idrætscenter. Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Østergaard (V) lægger ikke skjul på, at det er det forslag, han gerne ser realiseret. Grafik: JaJa Architects

Ny indgang til 15 millioner kroner på vej til Grenaa Idrætscenter

Stor investering kan på længere sigt være med til at gøre Grenaa mere attraktiv for byens gæster og tiltrække nye aktiviteter, mener udvalgsformand

Af
Simon Carlson

Grenaa Om godt et år bliver brugerne af Grenaa Idrætscenter budt velkommen til centeret af et helt nyt indgangsparti.

Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde i sidste uge. Her blev der afsat en million kroner til færdiggørelsen af projekteringen og byggeriet af indgangspartiet dermed kan sendes i licitation.

Den ene million kroner er dog blot en lille del af økonomien i det samlede projekt. I budgetaftalen, som hele kommunalbestyrelsen skrev under på i efteråret, var der enighed om at afsætte 15 millioner kroner til at investere i Grenaa Idrætscenter med henblik på vedligeholdelse og etablering af det nye indgangsparti.

Det er en sum i samme størrelsesorden, som Kattegatcentret fik bevilget i forbindelse med den igangværende udvidelse af centret.

En del af pengene går til en efterhånden presserende reparation af taget på Grenaa Idrætscenter

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Lars Østergaard (V) mener, at det derfor giver god mening, at man i samme ombæring poster penge i en omfattende fornyelse af idrætscenteret.

"Taget skal repareres. Det kan ikke bare ignoreres, når det regner ind. Men derudover er indgangspartiet ikke særlig flot, og nu får vi bundet hele bygningen sammen med svømmehallen, så man kan gå tørskoet fra den ene bygning til den anden. Det bliver alt i alt til en meget flot indgangsportal," siger Lars Østergaard.

21 millioner?

Der ligger i øjeblikket to skitseforslag til udseendet af den nye indgang. Udvalgsformanden slår fast, at han går efter at realisere en løsning, der binder bygningerne sammen til en helhed.

Jeg vil gerne advisere dem om, at det er den vej, jeg kigger. Jeg vil gerne have den store model, hvor det bliver rigtig flotLars Østergaard (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget

I sagsgangen kan man imidlertid læse, at der i projektet blandt andet bliver behov for at opdatere brandsikringen i bygningerne. Det estimeres således, at projektet i alt kan løbe op i 21 millioner kroner.

Lars Østergaard gav på kommunalbestyrelsesmødet udtryk for, at han regner med kommunalbestyrelsens velvillighed, hvis der bliver behov for den resterende finansiering.

"Nu går vi ud i licitation og får priser ind. Hvis det bliver dyrere end forventet, så håber jeg på, at jeg kan få det ind i budgettet til næste år. Det ville jeg jo gerne have de andre til nikke ja til. Det ved jeg godt, at det kan de ikke gøre endnu, men jeg vil gerne advisere dem om, at det er den vej, jeg kigger. Jeg vil gerne have den store model, hvor det bliver rigtig flot," fastslår Lars Østergaard.

Markedsfører Grenaa

Han vurderer således, at en mere imødekommende portal ind til byens store idrætsanlæg kan have stor værdi for Grenaa på længere sigt.

"Vi er i Norddjurs Kommune, men jeg tænker meget på Grenaa og på den almindelige Grenaa-borger og hvordan vi kan eksponere byen over for turister. Når vi får bygget sammen til en helhed, hvor det kommer til at se godt ud, så kan vi afholde nogle andre aktiviteter, hvor det er mere præsentabelt, så folk får lyst til at komme tilbage til Grenaa og bruge byen. Markedsføringsmæssigt tror jeg der ligger en hel del i, at vi har nogle flotte steder at eksponere. Og For os der er borgere, er det helt fantastisk, at vi har et godt sted at bruge," konstaterer Lars Østergaard.

Grønt lys for springhal

På kommunalbestyrelsesmødet blev det ligeledes vedtaget, at Grenaa Idrætscenter kan fortsætte med etableringen af en helt ny springhal i tilknytning til centeret.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Norddjurs Kommune nu stiller et areal til rådighed, som springhallen kan opføres på. Derudover stiller kommunen også garanti til en byggekredit på 14 millioner kroner, som efterfølgende omlægges til et lån på 12 millioner kroner.

De samlede udgifter til den nye springal estimeres til 15,5 millioner kroner. Det er Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter, som selv finansierer springhallen med egne midler samt fondsmidler.

Fakta

Nyt indgangsparti i Grenaa Idrætscenter

Ifølge tidsplanen kan den nye indgang i Grenaa Idrætscenter tages i brug 23. maj 2022.

I budgetaftalen 2021-2024 er der i alt afsat 15 millioner kroner til projektet. De 5 millioner kroner er afsat i indeværende år, mens der i 2022 er afsat 10 millioner kroner.

Projektet startede egentlig tilbage i 2017. I 2018 blev det sat i bero, da Norddjurs Kommune stoppede en lang række anlægsprojekter som følge af den daværende økonomiske krise, kommunen befandt sig i.

Publiceret 03 March 2021 06:00