Sammen med blandt andre Søren Kanne-skolen har Kattegatcentret arbejdet for at forbedre vilkårene for dyrelivet og øge biodiversiteten i havet nær Grenaa. Foto: Kattegatcentret

Sammen med blandt andre Søren Kanne-skolen har Kattegatcentret arbejdet for at forbedre vilkårene for dyrelivet og øge biodiversiteten i havet nær Grenaa. Foto: Kattegatcentret

Arternes overlevelse starter lokalt

Kattegatcentret bliver tredje danske medlem af ny international koalition, som kæmper for øget biodiversitet

Af
Simon Carlson

Grenaa Sammen med flere end 100 institutioner rundt om i verden går Kattegatcentret ind i kampen for en større biodiversitet. For Kattegatcentret betyder det et øget fokus på biodiversitet i centrets mange aktiviteter i de kommende år.

"Vores klode er tvunget i knæ, og det har vi en stor del af ansvaret for. Det går ud over klodens ellers så mangfoldige plante- og dyreliv. Forskere advarer os om, at rigtig mange arter er i risiko for at uddø, hvis vi ikke aktivt går ind og gør noget for at sikre klodens biodiversitet i fremtiden," skriver Kattegatcentret i en pressemeddelelse.

Derfor er Kattegatcentret gået med i den globale koalition #UnitedForBiodiversity og bliver nu officielt det tredje medlem fra Danmark, efter at Odense Zoo og AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg tidligere har offentliggjort deres medlemskab.

Koalitionen blev lanceret på World Wildlife Day 2020, og kampagnen skal øge bevidstheden om behovet for at beskytte biodiversiteten forud for det afgørende CoP-15-møde senere i år.

Sammen verden over

Netop i den forbindelse er det væsentligt, at nationalparker, naturvidenskabelige museer, botaniske haver, zoologiske haver og akvarier verden over går sammen og agerer som ambassadører for en bedre biodiversitet, lyder det i pressemeddelelsen fra Kattegatcentret.

Det er Europa-Kommissær for miljø, Virginijus Sinkevicius, der har taget initiativ til koalitionen, som allerede nu består af mange betydelige organisationer og sammenslutninger inklusive akvarierne i Barcelona, New York og Cape Town samt DAZA (Danish Association af Zoos and Aquaria), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) og endelig den globale sammenslutning af zoologiske haver og akvarier, WAZA.

Lokal hjælp

Kattegatcentret sætter fokus på biodiversitet i flere af centrets aktiviteter – i forskningsarbejdet, i skoletjenesten og i selve formidlingen til sine gæster.

Her kan eksempelvis nævnes undervisningsindsatsen 'Erasmus+: Ocean Connection', hvor Kattegatcentret sammen med Søren Kanne-skolen har arbejdet for at forbedre vilkårene for dyrelivet og øge biodiversiteten i havet nær Grenaa.

Børnene har bygget og nedsat fem ”biohytter”, der skal virke som opvækststed for smådyr og fiskeyngel i lokalområdet. Eleverne følger nu via 360graders videoundersøgelser med i, hvordan deres biohytter skaber nye leve- og skjulesteder for dyre- og plantelivet. Kattegatcentret samarbejder også med WWF Verdensnaturfonden om udsætning af endnu flere biohytter i Grenaa havn.

Fem biohytter er nedsat ved havnen i Grenaa som opvækststed for smådyr og fiskeyngel i lokalområdet. På kamera kan eleverne fra Søren Kanne-skolen følge med i udviklingen. Foto: Kattegatcentret

Fem biohytter er nedsat ved havnen i Grenaa som opvækststed for smådyr og fiskeyngel i lokalområdet. På kamera kan eleverne fra Søren Kanne-skolen følge med i udviklingen. Foto: Kattegatcentret

"Biodiversiteten har trange kår i Danmark, og vi ligger i bund i Europa i forhold til gode levesteder for dyr og planter. Mange områder, både på land og i havet, er genstand for intensiv menneskelig udnyttelse. Landbrug, skovbrug, fiskeri og byer, der vokser, påvirker levesteder og begrænser muligheder for mange arter. Der er meget få områder i Danmark, hvor naturen har mulighed for at eksistere uden at være genstand for menneskelig udnyttelse. I havet har vi mulighed for at hjælpe naturen ved at beskytte vigtige opvækstområder. Biohytter er et rigtig fint bidrag til at hjælpe naturen lokalt, og mange arter tager hurtigt de menneskeskabte boliger i brug” fortæller Karsten Bjerrum Nielsen, souschef samt leder for udstilling og formidling i Kattegatcentret.

Fakta:

#UnitedforBiodiversity

  • Kampagnen kan følges på de sociale medier under hashtaggene #UnitedforBiodiversity, #ForenetforBiodiversitet og #CoP15
  • FN definerer biodiversitet som: ”Mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biodiversitet omfatter såvel variationen indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”
  • Når jordkloden er presset, så er klodens mangfoldighed af levende organismer truet. Det medfører ikke blot uddødende arter, men også, og måske endnu mere væsentligt, en forstyrrelse af de økosystemer, der skaber balancen mellem alt liv på jordkloden – inklusiv mennesker.
  • Du kan læse mere om Kattegatcentrets arbejde med biohytter på www.kattegatcentret.dk

Publiceret 27 February 2021 11:30