Regeringen repræsenteretved bland andre sundhedsminister Magnus Heunicke har netop præsenteretaftalen om genåbning.

Regeringen repræsenteretved bland andre sundhedsminister Magnus Heunicke har netop præsenteretaftalen om genåbning. Foto: Ritzau/Scanpix

Genåbning: Detailhandlen kan åbne igen på mandag. Lokale skoler må vente

Af
Simon Carlson

Regeringen og dens støttepartier SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er blevet enige om en aftale om genåbning af samfundet.

Det betyder, at detailhandlen som planlagt må åbne deres forretninger igen på mandag 1. marts.

Ifølge aftalen gælder genåbningen detailforretninger på under 5000 kvadratmeter.

Det er baseret på de beregninger og anbefalinger, som den indsatsgruppe, Sundhedsministeriet har nedsat, kom med mandag.

Indsatsgruppen indstiller her, at man kan foretage en række lempelser nationalt og på landsdelsniveau. Herunder en større genåbning af Bornholm.

Det betyder dog også, at genåbningen af skolerne i første omgang bliver regional. Indsatsgruppen indstiller således, at skolerne i Vestjylland og Nordjylland kan åbne, og den anbefaling har aftalepartierne valgt at følge.

Det betyder, at de ældste elever i grundskolerne på Djursland endnu ikke får lov at komme i skole. Aftalen giver dog mulighed for, at en genåbning af flere af landets skoler kan ske 15. marts.

Gang i idrætten

Indsatsgruppen havde anbefalet, at foreningsidrætten kan genoptages med en forhøjelse af forsamlingsloftet fra 5 til 20 personer. Genåbningsaftalen går dog lidt videre end de 20 personer, idet forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer.

Artiklen opdateres...

Herunder kan du se, hvad indsatsgruppen indstillede:

  • Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.
  • Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer fsva. udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at

  • Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.
  • Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at

  • Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.
  • Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.
  • Liberale serviceerhverv genåbnes, med krav om mundbind.
  • Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

Kilde: Sundhedsministeriet

Publiceret 24 February 2021 11:15