Skoleleder på Djursland Lilleskole må konstatere, at håbet om at redde den skole, hun selv stiftede i 2009, er ved at svinde, efter skolen fik afslag på dispensation fra elevtalskravet. Arkivfoto: Simon Carlson 

Skoleleder på Djursland Lilleskole må konstatere, at håbet om at redde den skole, hun selv stiftede i 2009, er ved at svinde, efter skolen fik afslag på dispensation fra elevtalskravet. Arkivfoto: Simon Carlson 

Djursland Lilleskole står på randen af konkurs

Lilleskolen ved Homå får ikke dispensation for svigtende elevtal på grund af corona. Dermed ryger statsstøtten

Af
Simon Carlson

Homå Der skal et mirakel til, hvis det ikke skal være slut med Djursland Lilleskole i Homå på fredag. Her har friskolen, der hører under de frie grundskoler, ikke længere penge til at betale de ansattes lønninger, og dermed bliver skolen efter alt at dømme begæret konkurs.

Årsagen er, at Djursland Lilleskole ikke lever op til elevtalskravet, der er nødvendigt for at få statsstøtte. Kravet er 32 elever, og lige nu går der kun 29 elever på Djursland Lilleskole.

Ifølge skolens leder og stifter Kristina Holt skal forklaringen på det lave elevtal imidlertid findes i corona-pandemien og de nedlukninger, den har ført med sig.

Det har blandt andet medført, at Djursland Lilleskole ikke har kunnet gennemføre de åbne arrangementer, som de traditionelt har i foråret og bruges til at vise skolen frem for potentielt kommende elever og deres forældre.

"For første gang i skolens historie fik vi ingen nye elever efter sommerferien. Det er i foråret, vi plejer at have allerflest indskrivninger, men der var hele landet i lockdown, så vi kunne se, at corona fik en kæmpe indflydelse på, hvordan vores elevtal så ud, da vi startede dette skoleår. Derfor blev vi af Undervisningsministeriet opfordret til at søge dispensation fra elevtalskravet," fortæller Kristina Holt.

Lang ventetid på svar

I forbindelse med nedlukningen af landet i foråret blev der i Folketinget vedtaget nødlove, som netop skulle imødekomme situationer, hvor skolers eksistens ville blive truet.

Nødloven gav undervisningsministeren mulighed for at lave særregler inden for skoleområdet, hvilket er sket for efterskoler og frie fagskoler, så var der ifølge Kristina Holt positive forventninger til, at Undervisningsministeriet ville give Djursland Lilleskole dispensation på grund af den usædvanlige situation.

Ansøgningen om dispensation blev derfor sendt 28. september, men derefter gik der ifølge skolelederen to og en halv måned, inden der kom et svar til skolen.

"Jeg rykkede for et svar flere gange i løbet af efteråret. Da vi 14. december havde de sidste personalemøde inden jul, kontaktede jeg Undervisningsministeriet, fordi jeg ville have det svært med at sidde over for mine medarbejdere med den usikkerhed. Vi nærmede os årets udgang, og der er medarbejdere, forældre og elever, der har krav på at vide, om der er en skole eller ej. Da jeg fik fat i ministeriet, fik jeg at vide, at der var truffet afgørelse, men det var dårligt nyt. Så uden at have fået noget skriftligt fra ministeriet måtte jeg indkalde personalet og fortælle, hvad jeg havde fået at vide. Det er forargeligt, at vi har ventet og ventet, og så få vi først noget at vide med så kort varsel," siger Kristina Holt.

Undren over afslag

Ud over den lange ventetid undrer skolelederen sig også over Undervisningsministeriets begrundelse for afslaget.

Ifølge den nødlov som blev vedtaget i marts sidste år, kan der ydes særlige tilskud til både private og offentlige skoler, som har været omfattet af foranstaltninger til inddæmning af smittespredningen.

Kristina Holt mener således, at Djursland Lilleskole har dokumenteret, at coronapandemien har haft en direkte påvirkning på elevtallet. Blandt andet fortæller statistikken, at skolen i gennemsnit har haft 39,4 elever per år i perioden fra 2009-2020.

Undervisningsministeriet har imidlertid vurderet, at Djursland Lilleskole ikke har godtgjort, at det nuværende elevtal er en direkte afledning af nedlukningen i foråret.

Kristina Holt mener imidlertid ikke, at der er andre omstændigheder, som kan være årsagen. Eksempelvis åbningen af et nyt friskoletilbud i Ørum.

"Nej, det tænker jeg ikke, der er. Det er jo rigtig positivt, at skoletilbuddene er så forskellige i Norddjurs Kommune, men den interesse, vi i øvrigt har mærket, og den interesse, vi mærkede efter sommerferien, da vi begyndte at åbne igen, den fortæller mig, at der er interesse for det tilbud, vi har," siger Kristina Holt. 

Håbet svinder

Efter nytår afgav Djursland Lilleskole et partssvar til afslaget på dispensationen. 12. januar cementerede Undervisningsministeriet dog afgørelsen, og dermed ser de farbare veje for lilleskolen efterhånden ud til at være spærret.

Skolen har som et sidste håb forsøgt at række ud til flere af undervisningsordførerne iblandt Folketingets partier. Endnu er der dog ikke umiddelbart udsigt til overlevelse.

"Der er stadig nogle politikere, der interesserer sig for sagen, men håbet svinder jo ind. Hvis vi havde mange penge på kistebunden, kunne vi køre skolen videre til sommer og derefter få statsstøtte igen. Problemet er, at vi ikke har de penge til fortsat at lønne medarbejderne. Hvis nogle af de ting, der er i gang politisk, ikke har effekt inden lønudbetaling fredag, så er vi nødt til at indgive konkursbegæring," konstaterer Kristina Holt.

Lokalavisen har rettet henvendelse til Undervisningsministeriet for at få uddybet årsagen til, at ansøgningen om dispensation blev afvist samt forholde ministeriet til Djursland Lilleskoles kritik af sagsbehandlingstiden.

Ved redaktionens afslutning var Undervisningsministeriet endnu ikke vendt tilbage med svar på vores spørgsmål.

Fakta

Djursland Lilleskole

  • Fri grundskole med plads til 60 elever i 0. – 9. klasse.
  • Skolen blev etableret i 2009 under navnet skolen.com. I 2012 blev institutionen udvidet med en børnehave.
  • Fra august 2020 indførte Djursland Lilleskole en ny skoleform, som har entreprenørskab som fundament.

Publiceret 26 January 2021 19:30